News and events Tilburg University

Tilburgse economen benoemd in prestigieuze Commissie Parameters

Gepubliceerd: 28 januari 2019 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft drie Tilburgse hoogleraren benoemd in de uit 7 leden bestaande Commissie Parameters, onder voorzitterschap van oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (<I>foto)</I>

Het gaat om prof. dr. Anja De Waegenaere en prof. dr. Bas Werker, beide werkzaam bij het departement Econometrie en Operations Research van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM), plus prof. dr. Casper van Ewijk, verbonden aan het departement Economics van dezelfde faculteit.

De commissie adviseert de minister met betrekking tot een aantal parameters die van belang zijn bij de waardering van pensioenverplichtingen met een lange termijn. Een dergelijk advies wordt eens in de vijf jaar uitgebracht. Het oordeel van de commissie betreft de te hanteren parameters per 2020.

De commissie heeft tot taak een oordeel te geven over de volgende parameters:

 • het minimale percentage van het gemiddelde loon- of prijsindexcijfer;
 • het maximaal te hanteren gemiddelde rendement op vastrentende waarden;
 • de maximaal te hanteren risicopremies op o.a. aandelen en onroerend goed;
 • en een uniforme set met economische scenario’s.

De parameters worden iedere vijf jaar getoetst, rekening houdend met financieel-economische ontwikkelingen in het verleden en realistische inzichten ten aanzien van toekomstige financieel-economische verwachtingen.

Tevens wordt het oordeel van de commissie gevraagd over de technische uitwerking van de grondslagen voor de waardering van pensioenverplichtingen met een lange termijn.

De beoogde opleveringsdatum voor het advies is 1 mei 2019.

De voltallige commissie bestaat uit:

 • Voorzitter: Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem (ex-minister van Financiën en oud-voorzitter Eurogroep;
 • Prof. dr. A.M.B. (Anja) De Waegenaere (Tilburg University)
 • Prof. dr. C. (Casper) van Ewijk (Tilburg University)
 • Dr. A. (Albert) van der Horst (CPB, plv kroonlid SER)
 • Prof. dr. M.G. (Marike) Knoef (Universiteit Leiden)
 • Prof. dr. O.W. (Onno) Steenbeek (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Prof. dr. B.J.M. (Bas) Werker (Tilburg University)

Informatie

Voor nadere informatie: prof. dr. Herbert Hamers, voorzitter van het departement Econometrie & OR. E-mail: h.j.m.hamers@tilburguniversity.edu of telefonisch 013-4662660.