Nieuws en agenda

Studenten overhandigen Student Centricity Visie aan rector Magnificus Emile Aarts

Rector zegt toe delen uit de visie over te nemen

‘Understanding students, advancing university’, dat was de boodschap van een studentendelegatie tijdens een bijeenkomst in september over het nieuwe strategisch plan van Tilburg University. Gisteren hebben studenten van het University Forum (studentenmedezeggenschap) aan rector magnificus Emile Aarts een memo overhandigd waarin ze hun visie uiteenzetten: ‘Towards a Student Centric University’.

“'Student Centricity’ betekent dat de positie van de student het uitgangspunt is in beleids- en besluitvormingsprocessen. Zowel bij nieuwe beleidsinitiatieven als bij de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s zal steeds de vraag gesteld moeten worden wat dit betekent voor de student. De student moet bovendien actief betrokken worden bij besluitvormingsprocessen“, aldus Thijs Kramer die namens het University Forum het woord voerde.

De studenten onderscheiden vier pijler waarlangs Student Centricity tot uitdrukking moet komen: dienstbaarheid, besluitvorming, flexibel studeren en onderwijs.

Emile Aarts prijst de studenten voor dit initiatief en kan zich heel goed vinden in de visie. ‘Ik kan nu al toezeggen dat delen ervan terug zullen komen in het aankomend strategisch plan.’ Hij is zeer te spreken over de rol die studenten in de medezeggenschap en daarbuiten pakken om mee te denken over het beleid van de universiteit. ‘De manier waarop we met elkaar in gesprek zijn heeft een nieuw niveau bereikt.’

student centricity

Noot voor de pers

Meer informatie: Tineke Bennema, woordvoerder, tel. 06 19678521, e-mail c.e.bennema@tilburguniversity.edu.