News and events Tilburg University

Expertmeeting Camino Academie over gastvrijheid bij pelgrimage

Gepubliceerd: 03 december 2015 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

Gastvrijheid is een hoofdzorg voor de pelgrim, die na een lange en slopende dagtocht een geschikt onderkomen probeert te vinden voor de nacht. Dat roept de vraag op hoe het begrip en de praktijk van gastvrijheid zich ontwikkelt in wisselende historische, culturele en ritueel-religieuze contexten. Op donderdag 10 december 2015 organiseert de Camino Academie, waarin wetenschappers en deskundigen pelgrimage bestuderen daarover een expertmeeting in Utrecht: ´Gastvrijheid: ideaal en werkelijkheid´.

We leven in een geglobaliseerde samenleving. Pelgrimswegen zijn toeristisch en worden steeds drukker. Daarbij klopt nu ook de vluchteling aan de deur. Komt het ideaal van gastvrijheid onder druk te staan? De expertmeeting heeft als doel antwoord te geven op deze en andere vragen.

Sprekers uit wetenschap en praktijk

De expertmeeting is een publieksbijeenkomst en biedt een gevarieerd programma met boeiende sprekers uit zowel academia als praktijk. Zoals: religiewetenschapper en specialist monastieke studies Thomas Quartier (RU Nijmegen en KU Leuven), filosoof en ethicus Ruud Welten (EUR, Tilburg University en Kenniscentrum Hospitality Saxion Hogeschool) cultureel antropoloog Wouter van Beek (Tilburg University), Hermine Pool (curator Bijbels Museum), etnograaf Jef van der Aa (Tilburg University), Huberta Wiertsema (herberg L´Esprit du ChemiN) en pelgrim pastoor Jan van der Steen. Paul Post (Tilburg University) is de dagvoorzitter.

Camino Academie

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Camino Academie. De Camino Academie is een recent opgericht platform waar wetenschappers en pelgrims elkaar ontmoeten in gedeelde academische interesse rondom het fenomeen pelgrimage. Het is een initiatief van universitaire onderzoeksgroepen (o.a. Tilburg School of Humanities, Meertensinstituut) en Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.

 

Noot voor de pers