News and events Tilburg University

AD Haringtest bevoordeelt viszaken in Rotterdam en omstreken

Published: 28 juli 2017 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

Verkooppunten van haring in Rotterdam en omstreken krijgen een hogere score in de AD haringtest dan uit de kwaliteit van de geserveerde haring is te verklaren. Dit blijkt uit een analyse van de resultaten van de haringtest van dit en vorig jaar door Ben Vollaard van Tilburg University.

Het voordeel bedraagt bijna een halve punt op het testcijfer dat varieert tussen de 0 en 10. Zonder dit voordeel zouden verkooppunten uit deze regio niet langer oververtegenwoordigd zijn in de top 10 van de haringtest.

Oververtegenwoordigd

Afgelopen weekend kwam de nieuwe haringtest uit. Een kleine 150 verkooppunten kregen een cijfer op basis van de aan het AD team geserveerde haring. In de top 10 stonden niet minder dan zeven verkooppunten die binnen een straal van 30 kilometer van Rotterdam liggen. Dit is opvallend, omdat maar één op de drie van alle bezochte verkooppunten binnen deze regio ligt. Vorig jaar waren verkooppunten uit Rotterdam en omstreken zelfs nog sterker oververtegenwoordigd in de top 10.

Een eerlijk testcijfer dat niet is vertekend door zaken die niks met de kwaliteit van de haring te maken hebben is belangrijk, omdat lezers er hun oordeel op baseren en ondernemers er flink voordeel van kunnen hebben of nadeel van kunnen ondervinden.

Vertekening

Het onderzoek naar de haringtest is gebaseerd op alle kwaliteitskenmerken van de haring die het testteam in het oordeel betrekt, waaronder de kwaliteit van schoonmaken en de mate van rijping. Aan de hand van de in 2016 en 2017 uitgedeelde testcijfers is terug te halen hoe deze kenmerken meewegen in het oordeel. Dan blijkt dat verkooppunten in de regio Rotterdam vergeleken met  verkooppunten elders een hogere score behalen dan uit deze kwaliteitskenmerken is te verklaren. Er lijkt dus iets buiten deze kenmerken te zijn waardoor zaken in de regio Rotterdam een streepje voor hebben. Het onderzoek laat in het midden wat de oorzaak van deze vertekening is.

Dr. Ben Vollaard is als universitair hoofddocent Economie verbonden aan de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) van Tilburg University.

NOOT VOOR DE PERS

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ben Vollaard. Telefoon: 06-416 044 44; E-mail: vollaard@tilburguniversity.edu. Het rapport is getiteld: Gaat de AD haringtest om meer dan de haring? (PDF).