News and events Tilburg University

Europese aanpak belastingontwijking multinationals te veel symptoombestrijding

Published: 14 december 2016 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

PERSBERICHT 14 dec. 2016 - De huidige Europese aanpak van internationale belastingontwijking door multinationals richt zich te veel op symptoombestrijding. Aanpak van de achterliggende oorzaken van internationale belastingontwijking vindt nauwelijks serieus plaats. Het gaat er bij de huidige aanpak vooral om dat multinationals ergens belasting betalen. Maar in welk land precies, dat lijkt minder relevant. Dat stelt Daniel Smit, hoogleraar op het gebied van Corporate Taxation en Corporate Finance, op vrijdag 16 december in zijn inaugurele rede aan Tilburg University.

Onder de huidige aanpak is de vraag waar een multinational belasting moet betalen niet relevant. Dit is niet in lijn met het door de EU en OESO omarmde uitgangspunt dat heffing dient plaats te vinden in het land waar de winstgenererende activiteit wordt uitgeoefend. Volgens Smit dient men op termijn dan ook een andere koers te gaan varen.

Van juridische werkelijkheid naar economische werkelijkheid

Een meer fundamentele aanpak van de achterliggende oorzaken van internationale belastingontwijking is volgens Smit gewenst. In de huidige aanpak nemen landen bij de belastingheffing van multinationals doorgaans de juridische werkelijkheid als uitgangspunt. Volgens Smit zou men bij de belastingheffing van multinationals veel meer de economische werkelijkheid als startpunt moeten nemen. Op basis hiervan moet men bepalen in welk land welk deel van de totale ondernemingswinst belast kan worden. Hiermee zou meer recht gedaan worden aan het uitgangspunt dat heffing dient plaats te vinden op de plaats waar de winstgenererende activiteit wordt uitgeoefend.

Prof. dr. mr. Daniël Smit is met ingang van 1 april 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Taxation and Corporate Finance. Deze leerstoel is gecreëerd in het kader van het EY Fonds Corporate Taxation and Corporate Finance: The Taxation of Multinational Enterprises in a Global Economy and Corporate Finance. Smit werkt sinds 2007 bij het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University. Daarnaast is hij sinds 2002 verbonden aan EY.

 

Noot voor de pers

Daniel Smits spreekt zijn inaugurele rede uit op vrijdag 16 december om 16.15 uur in de aula van Tilburg University. Titel rede: ‘International Income Allocation under EU Tax Law: Tinker, Tailor, Soldier, Sailor’. Voor de vertegenwoordigers van de pers is de rede van te voren onder embargo beschikbaar. Neem daarvoor contact op met persvoorlichter Annemeike Tan, tel. 013–466 2596 / 013-466 4000, e-mail persvoorlichters@tilburguniversity.edu. Contactgegevens Daniel Smit: tel. 06 29 08 43 55, e-mail D.S.Smit@tilburguniversity.edu.