News and events Tilburg University

Humboldt Onderzoeksprijs voor Marc Swerts

Published: 14 februari 2019 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

Prof. dr. Marc Swerts van het Departement Communicatie en Cognitie van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) heeft een Humboldt Onderzoeksprijs (Forschungspreis) toegekend gekregen van de Duitse Alexander von Humboldt Stiftung. Hij was voorgedragen voor de prijs door Prof. dr. Bernd Möbius van Saarland University te Saarbrücken in Duitsland. De prijs bedraagt €60,000 en zal uitgereikt worden tijdens het 47ste symposium van winnaars van onderzoeksprijzen in maart 2019 in Bamberg (Duitsland).

Volgens de Humboldt Stichting is Swerts uitgegroeid tot een van de sleutelfiguren in het ontstaan en de ontwikkeling van een nieuw paradigma in het onderzoek op het gebied van spraak en communicatie. Zijn bijdragen op dit gebied zijn zeer bepalend geweest, en ook noodzakelijk vanwege de toenemende onvrede binnen deze specifieke wetenschappelijke gemeenschap over de focus en de methodologie van bestaande studies.

Grote verdiensten

De prijs wordt toegekend aan onderzoekers als erkenning voor grote verdiensten tot nu toe op wetenschappelijk gebied, aan academici wier fundamentele ontdekkingen, nieuwe theorieën of inzichten een significante impact hebben gehad op hun eigen vakgebied, en van wie verwacht wordt dat zij in de toekomst baanbrekende bijdragen op hun vakgebied zullen blijven leveren.

Winnaars van de prijs worden uitgenodigd om tot een jaar lang met collega-specialisten aan een onderzoeksinstituut in Duitsland samen te werken aan een langdurig onderzoeksproject. De Humboldt Stichting kent jaarlijks zo’n 100 Humboldt Onderzoekspijzen toe.

Onderzoeksbeurzen

Marc Swerts (1966) begon zijn academische loopbaan aan het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) in Eindhoven, met een promotieonderzoek op het gebied van prosodische analyses van discourse-eenheden. Het daaruit voortvloeiende proefschrift verdedigde hij met succes in 1994. Hij heeft verscheidene prestigieuze onderzoeksbeurzen ontvangen, waaronder de VIDI beurs van het NWO en een op persoonlijke titel toegekende beurs van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). Sinds 2006 is hij  als hoogleraar verbonden aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, waar hij momenteel ook waarnemend vice-decaan onderzoek is.

Mens-machine interactie

Marc Swerts: "Ik voel me uiteraard zeer vereerd, ook omdat de voordracht is gedaan vanuit het gerenommeerde Department of Language and Science Technology van Saarland University. Ik kijk er naar uit om met een aantal collega's van die club samen te werken op het vlak van mens-mens en mens-machine interactie. Daarnaast is Saarbrücken vanwege zijn geografische ligging vlakbij Frankrijk als werkplek interessant omdat ik erg geïnteresseerd ben in de mate waarin verschillende talen (in dit geval: Duits en Frans) elkaar linguïstisch beïnvloeden."