News and events Tilburg University

Theater & seminar: Over leven na een verkeersongeval

Gepubliceerd: 15 mei 2018 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

In samenwerking met theatermaker, actrice, zangeres én ervaringsdeskundige Wendy Hoogendijk organiseert de Academische Werkplaats van INTERVICT en Slachtofferhulp Nederland op vrijdag 25 mei een themabijeenkomst over slachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen.

Een verkeersongeval kan levens ingrijpend veranderen. Hoe komen mensen zo’n gebeurtenis te boven en wat hebben zij nodig van hun omgeving en de maatschappij? Wat kunnen wetenschappers en hulpverleners van hen leren?

Theatersolo Radiostilte

Wendy Hoogendijk bijt het spits af met de theatersolo Radiostilte, over leven en dood, over gemis, herinneren en ongemak, maar bovenal over veerkracht.

Seminar

Na de voorstelling volgt een seminar waarin onderzoekers Pauline Aarten en Rik Ceulen vertellen over hun studie naar lotgenotencontact bij verkeersnabestaanden en hoogleraar Suzan van der Aa over de ervaringen van verkeersslachtoffers en nabestaanden in het strafrecht.

Panel

Het programma wordt afgesloten met een panelgesprek tussen de onderzoekers en ervaringsdeskundigen.

Academische Werkplaats

De Academische Werkplaats INTERVICT en Slachtofferhulp Nederland is bedoeld om de werkwijze van Slachtofferhulp Nederland waar mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen en verkregen kennis te vertalen naar de praktijk en beleid. Een tweede doel is de innovatie van de dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland en slachtofferondersteuning in bredere zin.

Slachtofferhulp Nederland biedt jaarlijks praktische, juridische en psychosociale ondersteuning aan meer dan 200.000 slachtoffers van misdrijven, ongevallen, rampen en calamiteiten. Het International Victimology Institute Tilburg INTERVICT richt zich op interdisciplinair onderzoek naar de juridische, psychologische en sociale implicaties van slachtofferschap en wil bijdragen aan kennis over de empowerment en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven.

Noot voor redacties