Nieuws en agenda

Jan Peter van den Toren benoemd tot Professor of Practice ‘Entrepreneurship in Ecosystems’

PERSBERICHT 18 mei 2018 - Tilburg University heeft Jan Peter van den Toren met ingang van 1 mei 2018 benoemd tot Professor of Practice ‘Entrepreneurship in Ecosystems’. Van den Toren zal zijn persoonlijk ondernemerschap en zijn expertise op het terrein van bevordering van ondernemerschap inbrengen in het onderzoek en het onderwijs van de Tilburg School of Economics and Management. Van den Toren is mede-eigenaar en directeur van Birch Consultants BV.

Professor of Practice

Van den Toren is de tweede Professor of Practice die de universiteit benoemt. De eerste Professor of Practice is Ronald de Jong, Chief Human Resources Officer en lid van het Executive Committee bij Philips. De Professor of Practice is een functie voor een innovatieve bestuurder of ondernemer die werkzaam is in een internationaal georiënteerd bedrijf. Tilburg University wil daarmee haar impact op de maatschappij en haar banden met de praktijk continu versterken.

Bijdrage aan onderwijs

De universiteit wil studenten opleiden tot ondernemende werknemers (intrapreneurs) en ondernemers (entrepreneurs) die een rol van betekenis kunnen spelen in de samenleving. Ondernemers opereren niet alleen, maar zijn onderdeel van ecosystemen. Jan Peter van den Toren zal een bijdrage leveren aan het wetenschapsgebied Ecosystems of Entrepreneurship. Hij zal, door middel van toegepast onderzoek, studenten, staf en stakeholders kennis meegeven van het fenomeen ondernemerschap-in-ecosystemen en de wijze waarop ondernemers, hun organisaties en beleidsmakers daar gebruik van kunnen maken. Hij zal bijdragen aan de verbinding tussen de universiteit en haar ecosysteem. Als Professor of Practice zal hij, vanwege de aansluiting met de praktijk, een inspirerend rolmodel zijn voor studenten. De omvang van de aanstelling is 0,2 fte.

Jan Peter van den Toren is mede-eigenaar en directeur van Birch Consultants BV. Hij begeleidt sectoren, bedrijven, overheden en kennisinstellingen bij beleid, strategie en business development. Hij ondersteunt opdrachtgevers bij het versterken van de ecosystemen waarin ondernemerschap gedijt. Birch begeleidt startende (vaak universitaire) ondernemers om hun idee naar de markt te brengen.

Van den Toren is opgeleid als econoom (EUR) en heeft de band met de wetenschap steeds in stand kunnen houden, onder meer door zijn promotie (Universiteit Leiden) en een eerder bijzonder hoogleraarschap (UvA). Van den Toren heeft gewerkt als onderzoeker en onderhandelaar bij de vakbeweging, daarna als senior managing consultant bij Berenschot en als raadadviseur strategie bij het ministerie van Algemene Zaken. Ook was hij verantwoordelijk voor het Innovatieplatform en de start van de Amsterdam Economic Board.

Note to editors

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Annemeike Tan, 013 4662596,  persvoorlichters@tilburguniversity.edu of met janpeter.vandentoren@birch.nl.