News and events Tilburg University

Lans Bovenberg op nieuwe leerstoel Vernieuwing van economieonderwijs

Published: 10 december 2015 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

PERSBERICHT 10 dec. 2015 - Om de verdiensten van prof. dr. Frits Goldschmeding aan de Nederlandse economie en maatschappij te eren is aan Tilburg University de F.J.D. Goldschmeding leerstoel opgericht. De leerstoel met de leeropdracht ‘Vernieuwing van economieonderwijs’ zal worden bezet door Lans Bovenberg, hoogleraar Economie aan Tilburg University.

De F.J.D. Goldschmeding leerstoel onderzoekt en ontwikkelt nieuwe les- en leermethoden van economie in met name het middelbaar onderwijs, gebaseerd op recente ontwikkelingen binnen de economische wetenschap. Een belangrijk doel is om economie verder te ontwikkelen en presenteren als een discipline gericht op vruchtbare samenwerking tussen mensen die beperkt zijn in zowel hun rationaliteit als moraliteit. Om zowel een realistische als inspirerende relationele zienswijze op economie te ontwikkelen, zal de leerstoelhouder Lans Bovenberg recente ontwikkelingen in de economische wetenschap bestuderen, zoals bijvoorbeeld de opkomst van de gedragseconomie. Ook zal hij de economische wetenschap verbinden met andere disciplines zoals filosofie, theologie, ethiek, psychologie, geschiedenis en literatuur.

De ontwikkelde methodes voor het economieonderwijs zijn praktijkgericht en sluiten nauw aan bij het dagelijks leven van middelbare scholieren en jong volwassenen. Bovenberg richt zich op het ontwikkelen van zowel een holistische als toegepaste benadering van het economieonderwijs. Dit om jonge generaties voor te bereiden op het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen door het maken van verstandige keuzes en het onderhouden van vruchtbare relaties in kleine en grotere verbanden.

 

In traditie van Cobbenhagen

Naast zijn activiteiten voor de F.J.D. Goldschmeding leerstoel, zal Lans Bovenberg een bijdrage blijven leveren aan zijn andere interessegebieden waaronder met name pensioenen en vergrijzing en blijft hij verbonden aan onderzoeksnetwerk Netspar.

Voor Tilburg University weerspiegelt de leerstoel de wens om interdisciplinaire samenwerking te stimuleren in de traditie van Cobbenhagen. Professor Martinus Cobbenhagen was de eerste hoogleraar aan de RK Handelshoogeschool, de voorloper van Tilburg University. Hij verbond economie met andere disciplines, zoals ethiek en theologie. Dit om studenten op een praktische wijze voor te bereiden op een rijk en zinvol leven in dienst van de samenleving.

 

Goldschmeding

Frits Goldschmeding (1933), die economie studeerde aan de VU Amsterdam, is vooral bekend als oprichter en bestuursvoorzitter van Randstad Holding. Vanwege zijn belangrijke bijdragen aan economie en samenleving werd hij meerdere malen onderscheiden. Zo kreeg hij in 1985 de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau. Bij het 35-jarig bestaan van de Randstad Groep werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vanwege zijn bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkelingen in België werd hij in 1999 benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II. In 1994 ontving hij een eredoctoraat van de Universiteit van Rochester als erkenning voor de bijdrage die hij met Randstad heeft geleverd aan de Nederlandse economie en maatschappij. Tevens ontving hij in 2006 een eredoctoraat van de Nyenrode Business Universiteit voor zijn bijdrage aan de samenleving, de sociaaleconomische omgeving en de wijze waarop hij de academische wereld verbond met de geest van ondernemerschap.

Noot voor de pers

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Wilma Banyal Paffen, personal assistant van prof. dr. Lans Bovenberg, Tel. 013-4662703, E-mail: w.paffen@tilburguniversity.edu