News and events Tilburg University

Gebrek aan informatie houdt Brabander thuis bij provinciale verkiezingen

Gepubliceerd: 03 september 2018 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

Tilburg University presenteert onderzoek naar opkomst lokale en provinciale verkiezingen

PERSBERICHT 03-09-2018 - Veel Brabanders blijven thuis bij de Provinciale Statenverkiezing omdat ze niet weten wat de provincie doet en wat het nut ervan is. Het sturen van een brief en kaart met korte uitleg kan mogelijk helpen. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University. 

Het Tilburg Institute of Governance van de universiteit voerde in 2018 drie onderzoeken uit voor de provincie Noord-Brabant met betrekking tot de opkomst bij verkiezingen: een onderzoek naar de redenen waarom Brabanders (niet) stemmen, een onderzoek naar het effect van een deur-tot-deuraanpak en het sturen van brieven naar kiesgerechtigden en een onderzoek naar de relatie tussen het aantal stembureaus en de hoogte van de opkomst.

Gebrek aan informatie

Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van de bevraagde Brabanders voor Provinciale Staten thuisblijft vanwege een gebrek aan informatie. Vooral de twijfelaars - mensen die nog niet weten of ze gaan stemmen - willen meer weten over wat de provincie doet en waarom dat nuttig is. Daarnaast geeft een grote groep aan niet te stemmen en ook in de toekomst niet te zullen stemmen, ongeacht wat de provincie of gemeente daarvoor doet. De bevraagde Brabanders tonen overigens geen grote afkeer ten opzichte van de provincie, maar zien het belang ervan niet zo goed.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is onderzocht of huisbezoeken dan wel het sturen van brieven de opkomst kan verhogen. Van deze middelen blijk het effect beperkt. De onderzoekers stellen onder meer voor om kiesgerechtigden een informerende brief te sturen namens de burgemeester en/of commissaris van de Koning. Een dergelijke brief inclusief een informerende kaart wordt door de ontvangende Brabanders gewaardeerd en heeft meer effect op de opkomst dan deur-tot-deurbezoeken.

Aantal stembureaus

Uit een analyse van alle reguliere Brabantse gemeenteraadsverkiezingen sinds 2006 blijkt dat het aantal stembureaus uitmaakt voor de hoogte van de opkomst. In het algemeen geldt dat meer stembureaus tot een hogere opkomst leidt, al is het effect klein en het aantal daarvoor benodigde stembureaus groot. De onderzoekers geven aan dat vooral een goede spreiding van belang is om het mensen gemakkelijk te maken om te stemmen.

Doelgroepen

Daarnaast blijkt ook een doelgroepenbenadering potentie te hebben. Veel gemeenten richten zich in de campagnes voor lokale verkiezingen vooral op jongeren, maar specifieke aanpakken voor andere groepen waarvan bekend is dat ze weinig stemmen – zoals lager opgeleiden of kiezers met bepaalde etnische achtergronden – zou ook positief kunnen uitpakken voor de hoogte van de opkomst.

Noot voor de pers
Management samenvatting