News and events Tilburg University

Besluitvorming onder onzekerheid: beslissingskwaliteitsconcept helpt bij het maken van de juiste keuze

Gepubliceerd: 29 juni 2017 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

Oratie prof. dr. Kuno Huisman
PERSBERICHT 29 JUNI 2017 -
Vaak wordt de kwaliteit van een beslissing bepaald aan de hand van de uitkomst van de beslissing. Was het een succes of niet? Dat is echter een misverstand. Een goede beslissing kan leiden tot een goede of slechte uitkomst, evenals een slechte beslissing kan leiden tot een goede of slechte uitkomst. Dit fenomeen wordt bepaald door onzekere factoren die het lastig maken de uitkomst te voorspellen.

Hoe goed om te gaan met deze onzekerheid bij het maken van beslissingen? Daarover gaat de oratie die prof. dr. Kuno Huisman op 7 juli bij het aanvaarden van zijn ASML-leerstoel ‘Decision making under uncertainty’ zal uitspreken. De titel van zijn oratie luidt: ‘Besluitvorming onder onzekerheid’.

Beslissingskwaliteitsconcept

In zijn oratie legt Huisman uit dat er een werkwijze is waarmee de kwaliteit van een beslissing vastgesteld kan worden aan de hand van het beslissingskwaliteitsconcept. Dit concept bestaat uit zes elementen: (1) het raamwerk, (2) de alternatieven, (3) de informatie, (4) de criteria, (5) de logische redenatie en (6) de bereidheid tot actie. Deze zes elementen zijn als schakels van een ketting, de zwakste schakel bepaalt de kwaliteit van de beslissing. Het eerste en tweede element geven een heldere en gestructureerde beschrijving van de beslissing die genomen dient te worden en de oplossingsruimte daarvoor. In het derde element gaat het over informatie en daarmee dus ook onzekerheid. Het vierde element zegt iets over de preferenties of waarden van het individu of organisatie die de beslissing neemt. Bijvoorbeeld, wat betekent succes? Voor een commerciële onderneming kan dat zijn winstgevendheid, maar ook goed werkgeverschap of een combinatie. Bij het vijfde element worden kwantitatieve modellen ingezet, zoals de reële optietheorie. Het zesde en laatste element zorgt ervoor dat er ook actie ondernomen wordt, want zonder actie heeft onzekerheid vrij spel.

Een voorbeeld is het investeren in een nieuwe fabriek. Voor zo’n investering zal een onderneming moeten bepalen wat de redenen zijn voor de investering om deze om te zetten in criteria waarmee de alternatieven gewogen kunnen worden. Voorbeelden van onzekerheden die bij dit soort investeringen vaak een rol spelen zijn marktvraag, investeringskosten en duur en snelheid van het opstarten van het productieproces.

Leerstoel

De leerstoel heeft als doel de link te verstevigen tussen theorie en praktijk. Huisman zal dit onder meer doen door het verzorgen van colleges voor studenten en workshops voor organisaties waarin het in de praktijk toepassen van het beslissingskwaliteitsconcept centraal staat.

Kuno Huisman studeerde Econometrie aan Tilburg University. In 2000 promoveerde hij in Tilburg op de dissertatie “Technology Investment: A Game Theoretic Real Options Approach". Na ruim 10 jaar als consultant gewerkt te hebben bij CQM in Eindhoven, werkt hij sinds 2010 bij ASML. Momenteel werkt hij als Director and Head of Decision Support in de Presidents’ Office van ASML. Sinds 2004 is hij parttime verbonden aan het Departement Econometrics and Operations Research.

 

Noot voor de pers