News and events Tilburg University

Data sciencemethoden inzetten voor betere zorg

Published: 08 januari 2018 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

PERSBERICHT 8 jan. 2018 - Onderzoeksmethoden die nu in de zorg worden toegepast blijken niet geschikt als methode voor gepersonaliseerde zorg. Bestaande methoden zijn namelijk gebaseerd op groepen en niet op individuen. Bovendien wordt er zeer inefficiënt gebruik gemaakt van verzamelde data. Dat stelt hoogleraar Maurits Kaptein in zijn inaugurale rede, die hij op 12 januari 2018 houdt in Den Bosch.

Personalisatie is belangrijk op vele terreinen. Zo worden in het onderwijs lesprogramma’s aangepast aan het niveau van de leerling en in de marketing wordt de productselectie aangepast aan de klant. Ook in de zorg speelt personalisatie een zeer grote rol. Denk aan dure behandelingen, die vaak alleen bij een kleine groep patiënten effect sorteren. Dus, bij welke behandeling individuele patiënten baat hebben, is van belang voor het genezingsproces, het terugdringen van onnodig medicatiegebruik en het in de hand houden van de zorgkosten.

Placebo

Welke behandeling het beste werkt, wordt nu bepaald door onderzoek naar de werking van medicijnen, om daarna deze theorieën te valideren in experimentele studies. In deze studies, ook wel randomized controlled trials genoemd, krijgt een willekeurig geselecteerde groep patiënten een bepaald medicijn toegediend terwijl de controlegroep een placebo (nep-medicijn) krijgt. Na het experiment wordt een keuze gemaakt voor of tegen de geteste behandeling.

Kaptein legt uit hoe data sciencemethoden gebruikt kunnen worden om behandelingen beter te personaliseren en ingezet kunnen worden om betere keuzes te maken op basis van omvangrijke gezondheidsdata. Kaptein laat zien dat door efficiënter datagebruik vaker de goede behandeling kan worden geselecteerd. In de komende jaren verwacht Kaptein deze nieuwe data sciencemethoden verder uit te werken, en te integreren in de huidige zorgpraktijk, om daarmee tot een beter aanbod van zorg te komen.

NOOT VOOR DE PERS

Prof. dr. Maurits C. Kaptein, hoogleraar Data Science & Health aan Tilburg University, houdt zijn oratie getiteld Computationele personalisatie; Data science methoden voor gepersonaliseerde zorg op 12 januari 2018 om 16.15 uur in ‘s Hertogenbosch.

LET OP: Locatie is de Mariënburg-kapel van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Sint Janssingel 92, 5211 DA in ’s Hertogenbosch. Nadere toelichting bij Maurits Kaptein, tel. 013-4664643, e-mail: M.C.Kaptein@tilburguniversity.edu. De tekst van de oratie is aan te vragen via persvoorlichters@tilburguniversity.edu.