News and events Tilburg University

Social media zorgen ervoor dat begrip vriendschap verandert

Gepubliceerd: 04 september 2018 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

PERSBERICHT 4 september 2018 - Zijn hedendaagse communicatietechnologieën goed voor ons sociaal leven? In haar oratie stelt prof. Marjolijn Antheunis dat onze vriendschappen en relaties onomkeerbaar zijn veranderd door social media. Zij pleit voor een ruimere kijk op onze sociale interacties.

Een groot actief sociaal netwerk wordt nog te vaak als oppervlakkig gezien. Maar juist de minder directe relaties, de weak ties, zijn hechter geworden. We ontkomen er verder niet aan om het woord vriend breder te definiëren, aldus Antheunis, die op 7 september haar oratie houdt.

Antheunis stelt allereerst dat smartphones zorgen voor een toegenomen sociale verbondenheid, maar ons tegelijkertijd kunnen verwijderen van nabije interacties, wat gevoelens van eenzaamheid oproept. Ten tweede stelt ze dat een groot actief sociaal netwerk niet meer als oppervlakkig gezien kan worden. Fysieke nabijheid is niet meer nodig om (intiem) verbonden te zijn. Door de komst van de smartphone ervaren we intieme nabijheid op afstand. Tot slot stelt Antheunis dat velen druk en onrust ervaren doordat we continu sociaal verbonden zijn. We komen simpelweg tijd te kort. Met als gevolg dat we niet alleen maar bezig zijn met het verbinden met anderen maar ook met het verminderen van de mate waarin we bereikbaar zijn voor anderen.

De social media revolutie vraagt om herijking van ons begrip van vriendschap. ‘Veelvrienderij’ is niet negatief en oppervlakkig: onze indirecte contacten zijn veel hechter geworden waardoor we een groter actief netwerk hebben. Bij het woord vriend moeten we niet alleen aan die kleine kring van heel goede kameraden denken maar ook die (iets) minder hechte vrienden.

Prof. dr. Marjolijn Antheunis is hoogleraar op de leerstoel Communication and Technologies, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar de impact van technologie op interpersoonlijke communicatie, met name gericht op effecten van online communicatie op vriendschap en vriendschapsvorming. Ze onderzoekt ook de lange termijn effecten van het gebruik van sociale media op het sociaal leven, zoals kwaliteit van vriendschappen en sociaal kapitaal. Daarnaast richt ze zich in haar huidige onderzoek ook op de inzet van nieuwe technologieën in gezondheidscommunicatie. Ze kijkt bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van online communicatie voor arts – patiënt communicatie. Daarnaast is ze recent een project gestart om te onderzoeken of we vriendschap kunnen ontwikkelen met chatbots.

Noot voor de pers

Prof. dr. Marjolijn Antheunis houdt haar oratie op vrijdag 7 september om 16.15 uur in de aula van de universiteit, Warandelaan 2. De oratie is getiteld: ‘Alleen samen of samen alleen: De toekomst van vriendschap?’ Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, tel. 06 19678521 en via e-mail: persvoorlichters@tilburguniversity.edu.