News and events Tilburg University

Prinsjesdag: Tilburgse tips aan het kabinet

Gepubliceerd: 18 september 2018 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

Persbericht 18 sept 2018 -
Zes Tilburgse hoogleraren hebben kanttekeningen bij de plannen die vandaag door het kabinet worden gepresenteerd in de Miljoenennota 2019. Wat zijn goede en slechte fiscale maatregelen? En wat moet er gebeuren t.a.v. circulaire landbouw, pensioen, werk en energietransitie?

De kanttekeningen zijn afkomstig van:
• Sylvester Eijffinger, hoogleraar Financiële Economie
• Johan Graafland: hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek
• Eric Kemmeren, hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht
• Gerard de Leede, hoogleraar Practice Smart Cities, JADS
• Jonathan Verschuuren, hoogleraar Internationaal en Europees Milieurecht
• Ton Wilthagen, hoogleraar Institutioneel-juridische Aspecten van de Arbeidmarkt

 

BELASTINGMAATREGELEN

Kemmeren: Het handhaven van Box 3 is een slechte maatregel.

Graafland: Belast vermogens op basis van feitelijk rendement (i.p.v. fictief).

Eijffinger: Voer in plaats van de dividendbelasting een bronbelasting in voor niet-ingezetenen op aandelen, obligaties en royalty’s.

Kemmeren: De verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent is prima.

Graafland: Nederland is concurrerend genoeg. Afschaffen van de dividendbelasting in combinatie met verlaging van de vennootschapsbelasting is  helemaal niet nodig.

Kemmeren: Beperk dividendbelasting tot dat deel dat zijn oorsprong vindt in binnen Nederland gegenereerde winsten.

Graafland: De afschaffing van de dividendbelasting is ethisch niet uit te leggen.

 

PARTICIPATIEWET, ARBEID

Eijffinger: De Participatiewet voor mensen met een beperking is niet te rechtvaardigen voor een beschaafd land als Nederland.

Wilthagen: Participatiewet is slecht uitgevoerd en illusiepolitiek. Duizenden mensen met een beperking zijn onnodig in de problemen gekomen.

Wilthagen: Flexibiliteit moet beter geregeld worden, incl. overstap naar nieuw werk.

 

PENSIOEN

Graafland: Kijk goed naar hoe de verlenging van de AOW-leeftijd precies uitpakt voor verschillende groepen. Zo nodig moeten er specifieke correcties getroffen worden.

Eijffinger: Een minder snelle verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar is verstandig en budgettair mogelijk.

KLIMAAT, CIRCULAIRE LANDBOUW

Verschuuren: Omschakeling naar de kringlooplandbouw alleen is onvoldoende. Verminder ook de veestapel en de vleesconsumptie.

Verschuuren: Koppel het landbouwbeleid aan Europese klimaatdoelen. Om die te halen is beperking van emissies onvermijdelijk, evenals het vergroten van koolstofvastlegging door de sector.

Verschuuren: Zo’n enorme omschakeling kan niet zonder dwingende regelgeving.

ENERGIETRANSITIE

De Leede: Hef barrières op voor energieproductie door consument.

De Leede: Hef barrières op voor grootschalige aanschaf van batterijen.

De Leede: Maak het aardgasnet geschikt voor duurzame waterstof en sluit gas nog niet totaal af.

 

NOOT VOOR DE PERS

Nadere toelichting en duiding met diverse links is te vinden op deze http://www.tilburguniversity.edu.

Evt. contact loopt via: persvoorlichters@tilburguniversity.edu of telefonisch 013-4664000.

Vanmiddag is er in Theaters Tilburg (aanvang 15.30 uur) een discussie over de Miljoenennota 2019. Onder de titel ‘Na de Troonrede’ kruist professor Johan Graafland onder meer de degens met Herman Wijffels en Henny de Haas.