News and events Tilburg University

Risico’s onderzoek klimaatengineering zijn beheersbaar

Gepubliceerd: 15 september 2014 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

De wijdverbreide zorgen over onderzoek naar klimaatengineering zijn niet nodig. Dat concludeert Jesse Reynolds in het proefschrift dat hij op 22 september verdedigt aan Tilburg University. Reynolds adviseert om een internationaal instituut op te richten dat experimenten met klimaatengineering coördineert en helpt reguleren.

Klimaatverandering vormt een van de grootste uitdagingen van onze samenleving, maar de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zijn tot nu toe teleurstellend. Sommige wetenschappers bestuderen daarom grootschalige ingrepen in natuurlijke systemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Bijvoorbeeld het injecteren van een fijne nevel in de bovenste laag van de atmosfeer om, net als grote vulkanen dat doen, de planeet af te koelen. Deze voor "klimaatengineering" leveren echter ook weer nieuwe risico’s op voor mens en milieu.

Jesse Reynolds onderzocht hoe klimaatengineering en het bijbehorende grootschalige veldonderzoek al dan niet is gereguleerd en hoe dat zou moeten in de toekomst. Hij bestudeerde daarvoor het internationale milieurecht, maar betrok er ook internationale betrekkingen en economie bij. Uitgangspunt was dat klimaatengineeringstechnieken worden ingezet om de risico’s van klimaatverandering tegen te gaan.

Tegen zijn verwachting in concludeert Reynolds dat het internationale milieurecht het onderzoek naar klimaatengineering over het algemeen stimuleert, ondanks alle bezwaren daartegen. De wijdverbreide bezorgdheid dat alleen al het overwegen van klimaatengineering de vermindering van broeikasgassen zou ondergraven, is volgens hem niet nodig. Om de risico’s van klimaatengineering in de hand te houden, adviseert hij een internationale instelling in het leven te roepen die experimenten coördineert en helpt reguleren.

Jesse Reynolds (1974, Verenigde Staten) heeft een bachelor’s degree in de chemie en milieuwetenschappen van Hampshire College en een master's degree in milieubeleid van de University of California, Berkeley. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit bij de afdeling Europees en Internationaal Publiekrecht van Tilburg Law School, waar hij naar verwachting ook postdoctoraal onderzoek zal uitvoeren. Ook wordt hij in 2015 (?) gastonderzoeker te bij de John F. Kennedy School of Government aan Harvard University.

Noot voor de pers