News and events Tilburg University

Religieuze traditie heeft nog altijd de grootste invloed op de arbeidsmoraal

Gepubliceerd: 17 september 2015 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

Persbericht, 17 september 2015 -- Verschillen in arbeidsethos tussen Europese landen hebben vooral te maken met de religieuze historie van deze landen en niet met bijvoorbeeld de hoogte van welvaart. Hoewel onze samenlevingen steeds verder seculariseren is de religieuze nalatenschap van groter belang voor de waarden in onze samenleving, inclusief de arbeidsmoraal, dan de modernisering als gevolg van de sociaaleconomische vooruitgang. Dat blijkt uit het proefschrift van Kirsten Stam, dat ze vrijdag 18 september verdedigt aan Tilburg University.

Hoe is onze arbeidsmoraal veranderd in de loop der tijd? Hoe zien mensen werk als morele plicht? Hoe verschillen die in (Westerse) landen? Kunnen die verschillen verklaard worden door economische vooruitgang (moderniseringstheorie) of beter door sociale normen en arbeidsmarktgedrag (sociaal institutionele theorie)? Deze vragen staan centraal in het proefschrift van Kirsten Stam.

Voor haar onderzoek maakte ze gebruik van grote datasets, onder andere uit de European Values Study (EVS): een grootschalig onderzoek naar waarden en normen in zo’n 50 Europese landen, dat vanuit het departement Sociologie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences wordt geleid.

Traditionele arbeidsmoraal

De promovenda concludeert dat gedurende het eerste decennium van de 21ste eeuw de arbeidsmoraal niet is afgezwakt naarmate Westerse landen zich sociaaleconomisch verder ontwikkelden, maar juist sterker is geworden. Landen lijken dus traditioneler te worden naarmate ze zich verder ontwikkelen. Is er in de hoogontwikkelde samenlevingen een hernieuwde hang naar traditionele waarden, als tegenhanger van een groeiende individualisering en autonomie? Dat vergt volgens Stam nader onderzoek.

Vrouwen en arbeidsmoraal

Bij Nederlandse vrouwen blijkt de arbeidsmoraal van invloed op vragen als: ga ik werken, hoeveel ga ik werken, wil ik meer gaan werken? Vrouwen met een hoge arbeidsmoraal zijn eerder bereid meer te gaan werken dan vrouwen met een mindere arbeidsmoraal. Traditionele familiewaarden stimuleren daarbij niet de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Kirsten Stam (’s-Gravendeel, 1985) studeerde Vrijetijdswetenschappen (Leisure Studies) in Tilburg en slaagde cum laude voor haar bachelor. In 2009 behaalde ze haar master Sociologie, en startte vervolgens haar promotieonderzoek bij het departement Sociologie. Ze werkt momenteel als docent/onderzoeker Leisure Studies aan de NHTV in Breda.

Noot voor de pers