News and events Tilburg University

Financiering NWO voor zes projecten Impactprogramma rond veerkracht van jongeren

Gepubliceerd: 12 juli 2017 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

PERSBERICHT 12 juli 2017 - Aan zes projecten om de veerkracht van jongeren te verbeteren, gecoördineerd door het Impactprogramma van Tilburg University, is een Startimpuls-financiering van NWO toegekend binnen de eerste ronde aanvragen voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De projecten vallen onder de Route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen en maken deel uit van het programma ‘JOIN – Jongeren in een veerkrachtige samenleving’. Het programma wordt uitgevoerd door wetenschappelijke en maatschappelijke partners.

Onze samenleving wordt met sterke veranderingen en schokken geconfronteerd. Hoe vangen we die zo goed mogelijk op? Voor jongeren, de generatie van de toekomst, is deze vraag cruciaal. Het themaprogramma ‘JOIN - Jongeren in een veerkrachtige samenleving’ ontwikkelt en test nieuwe instrumenten die de deelname van (kwetsbare) jongeren aan de samenleving versterken en daarmee ook de samenleving veerkrachtiger maken.

Het Impactprogramma van Tilburg University sluit aan bij vragen van de samenleving, waaronder die van de NWA, door krachten te bundelen voor het verbeteren van veerkracht, zorg en welzijn van individu en samenleving, voor verantwoord gebruik van data en voor slimme oplossingen in het digitale tijdperk. Daarvoor zetten we expertise in vanuit sociale, economische, juridische en culturele wetenschappen.

De zes NWA-projecten over de veerkracht van jongeren waaraan het Impactprogramma bijdraagt zijn de volgende: 

Een rechtsstaat van jongeren

Hoe kan de positie en participatie van jongeren tussen 12 en 23 in de rechtsstaat worden versterkt en daarmee de legitimiteit van politiek en bestuur? In dit project onderzoeken we met jongeren en maatschappelijke partners in hoeverre jongeren de rechtsstaat ervaren als inclusief voor jongeren, wat hun verwachtingen en percepties zijn van de rechtsstaat en instanties voor rechtspraak, en hoe de inclusiviteit van de rechtsstaat voor jongeren kan worden verbeterd.

Projectpartners:

 • Tilburg School of Governance, Tilburg University (prof. dr. Stavros Zouridis)
 • INTERVICT, International Victimology Institute Tilburg, Tilburg University (dr. Kim Lens)
 • University College Roosevelt, Universiteit Utrecht
 • Jheronimus Academy of Data Science (JADS, prof. dr. Arjen van Witteloostuijn)
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Openbaar Ministerie (Breda)
 • Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant
 • Gemeenten Tilburg, Breda, Middelburg

Alle jongeren in beeld

Een grote groep jongeren is vrijwel onzichtbaar voor overheidsinstanties. Deze jongeren hebben geen werk, volgen geen opleiding en doen ook geen beroep op een uitkering. Het CBS schat dat er 134.000 jongeren buiten beeld zijn (cijfers 2013). Gemeentes hebben bovendien slecht zicht op projecten of instrumenten om deze jongeren te bereiken en te helpen. In dit project wordt een inventarisatie gemaakt van best practices in Nederland en daarbuiten. Daarnaast worden ideeën ontwikkeld en getest in field-labs om jongeren te betrekken bij de samenleving. De nadruk ligt op het ontwikkelen van ‘gamechanging’ interventies die aansluiten bij de digitale belevingswereld van jongeren.

Projectpartners:

 • ReflecT, Tilburg University (prof. dr. Ton Wilthagen, dr. Irmgard Borghouts)
 • Jheronimus Academy of Data Science (JADS)
 • Jongerenpunt Midden Brabant / Midpoint Brabant -  Jeugdwerkloosheidvrije zone
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Eindhoven
 • Buzinezzclub (Eindhoven)

 

Veerkracht van jongeren: zelfinzicht en betrokkenheid

Dit project onderzoekt hoe jongeren ondersteund kunnen worden bij het vormgeven van hun plek in een maatschappij die gekenmerkt wordt door groeiende scheidslijnen wat betreft opleidingsniveau en etniciteit en die zich ook nog eens vertaalt in een sociale afstand tussen groepen. In het project wordt samen met game-specialisten, jongerenwerkers en jongeren een veerkracht-zelftest ontwikkeld waarmee jongeren bewust gemaakt worden van en versterkt worden in hun individuele veerkracht en publieke betrokkenheid.

Projectpartners, onder meer:

 • Tranzo/ Academische Werkplaats Jeugd (Tilburg University, dr. Jolanda Mathijssen)
 • Het PON
 • ContourdeTwern/R-Newt
 • Telos
 • Provincie Noord-Brabant

 

DELIBERATOR: Jongeren en nieuwe vormen van democratie

Het structureel betrekken van jongeren bij politieke lange termijn vraagstukken in de vorm van een dialoog vergroot de veerkracht van de samenleving, omdat de positie van jongeren wordt versterkt en duurzaamheidsaspecten van politieke besluiten worden gearticuleerd. Daarvoor wordt in dit project de politieke agenda gekoppeld aan het communicatielandschap van jongeren door middel van nieuwe technieken, zoals het verbinden van social media kanalen met blockchain.

Projectpartners, onder meer:

 • Wageningen Environmental Research, WUR
 • Tilburg School of Governance, Tilburg University (prof. dr. Frank Hendriks)
 • Rathenau Instituut
 • Politieke jongerenorganisaties
 • De Stembus, Positief Links, ProDemos

Jonggehandicapten, arbeidsparticipatie en inclusieve organisaties

Om de arbeidsparticipatie van jongeren met een arbeidsbeperking te vergroten, dienen werkgevers bereid en in staat te zijn om hun Human Resource Management beleid inclusiever te maken. Dit project draagt bij aan de co-creatie van vormen van samenwerking tussen publieke en private organisaties die inclusief werkgeverschap kunnen bevorderen.

Projectpartners:

 • Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht (dr. Rik van Berkel e.a.)
 • Department of Human Resource Studies, Tilburg University (dr. Charissa Freese)
 • ReflecT: Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion, Tilburg University (dr. Irmgard Borghouts)
 • Werkgevers- en uitvoeringsorganisaties in Utrecht en Noord-Brabant

EDL’s: Het co-creëren van gemeenschappen gebaseerd op vertrouwen

MBO, HBO en WO studenten ontwikkelen gezamenlijk Experiential Design Landscapes (EDLs): interactieve co-creatie en data-verzamelende veldlabs op school. Hier kunnen studenten hun (sub)cultuur verkennen, vormgeven en erop reflecteren. De EDL-methode, data en het co-creatieproces vormen input voor onderzoek naar onderliggende sociaalpsychologische mechanismen van cohesie, diversiteit, inclusie en veerkracht bij studenten. Ook worden nieuwe technologische hulpmiddelen en omgevingen ontwikkeld die jongeren in staat stellen cohesie, inclusie en veerkracht te verhogen.

Projectpartners:

 • Faculteit Industrial Design, TU Eindhoven (prof. dr. ir. Caroline Hummels)
 • Faculteit Built Environment, TU Eindhoven
 • Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (Tilburg University, dr. Odilia Laceulle; onlangs verhuisd naar Universiteit Utrecht)
 • Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht
 • FutureMediaLab, Lectoraat Media, Interaction en Narration, Fontys
 • Summa College, Industrieel Product Ontwerpen, Eindhoven
 • GGD Brabant-ZuidOost, Eindhoven
 • Provincie Noord-Brabant

 

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen persvoorlichter Corine Schouten van Tilburg University, tel. 013 – 466 993, email persvoorlichters@tilburguniversity.edu.  Zie ook http://www.wetenschapsagenda.nl/nwo-honoreert-aanvragen-startimpuls-nationale-wetenschapsagenda/.