Nieuws en agenda

Tobias Klein benoemd tot hoogleraar in de econometrie

PERSBERICHT 15-10-2018 – Tilburg University heeft met ingang van 1 oktober 2018 dr. Tobias Klein benoemd tot hoogleraar in de econometrie aan het Department Econometrics and Operations Research van de Tilburg School of Economics and Management.

Klein houdt zich in zijn onderzoek bezig met gezondheidseconomie, empirische industriële organisatie en econometrie. Hij werkt momenteel onder meer aan het ontwerp van ziektekostenverzekeringen, de effecten van het delen van de zorgkosten van patiënten, het gedrag van consumenten, de effecten van reclame, de concurrentie tussen online platforms, tweezijdige markten en beoordelingssystemen op onlinemarkten.

Het onderzoek van Tobias Klein heeft een sterke methodische insteek. Het sluit aan bij recente ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie. De combinatie van deze technologie met de beschikbaarheid van big data maakt het mogelijk om onderzoeksvragen op een nieuwe manier aan te pakken, waarbij de data gecombineerd worden met traceerbare modellen van individueel gedrag. Aan de hand van de hierdoor verkregen inzichten kunnen er welzijnsverhogende beleidsmaatregelen genomen worden die tegelijkertijd ook in het belang zijn van de bedrijven die een dienst aanbieden. Dit kan zelfs leiden tot het creëren van nieuwe markten. Voorbeelden zijn de online beoordelingsmechanismes van eBay, Airbnb, Tripadvisor, Yelp, Uber en andere bedrijven, die marktdeelnemers aanzetten tot meer transparantie. Een ander voorbeeld is doelgerichte reclame die consumenten eraan herinnert dat ze een voorgenomen aankoop doen. Binnen de gezondheidseconomie ontwikkelt hij methoden die kunnen worden gebruikt om de systemen te verbeteren waarbij patiënten een deel van hun zorgkosten zelf moeten betalen

Onderwijs

Klein verzorgt onderwijs in de gezamenlijke BSc in Data Science (samen met TU Eindhoven). Daarnaast is hij betrokken bij CentERs Research Master in Economics.

Tobias Klein studeerde economie aan de Universiteit van Mannheim, de University of California in Berkeley en de University College London. In 2007 trad hij, na het behalen van zijn Ph.D. aan de Universiteit van Mannheim, toe tot Tilburg School of Economics and  Management van Tilburg Univerisity. Hij is adjunct-hoofdredacteur van Econometrics Journal, associate editor van Empirical Economics en Review of Economics, en hij was redacteur van een speciale uitgave van Information Economics and Policy over actuele regelgevingskwesties op media- en entertainmentmarkten. In de afgelopen twaalf jaar was Tobias Klein begeleider en co-promotor voor twaalf promovendi.

Note to editors

Neem voor meer informatie over deze benoeming contact op met persvoorlichter Annemeike Tan, telefoon 013 – 466 2596 / e-mail persvoorlichters@tilburguniversity.edu, of ga naar www.tobiasklein.ws.

Klein, T.J.
Name prof. dr. T.J. Klein
Tilburg School of Economics and Management
Econometrics and Operations Research
Position Full Professor
Room P 3.219
Phone +31 13 466 8233
E-mail t.j.klein@tilburguniversity.edu