News and events Tilburg University

Vici-subsidie voor Jenny Slatman: meer aandacht voor het lichaam in de gezondheidszorg

Gepubliceerd: 17 februari 2017 Laatst bijgewerkt: 30 april 2019

PERSBERICHT 17 februari 2017 - Prof. dr. Jenny Slatman, hoogleraar Medical Humanities, ontvangt anderhalf miljoen euro subsidie van NWO, waarmee ze nader onderzoek gaat doen naar het lichaam in de gezondheidszorg. Omdat het lichaam in de gezondheidszorg vooral gezien wordt als een biologische entiteit, kunnen veel klachten niet in lichamelijke termen worden uitgelegd. Voor lichamelijke klachten worden dan vaak psychologische verklaringen gegeven, en mentale klachten worden steeds vaker als hersenziektes geduid. Slatman wil een bredere kijk op lichamelijkheid ontwikkelen.

Onverklaarde klachten, obesitas en depressie

Slatman is een van de 34 toponderzoekers (12 v, 22 m) aan wie vandaag een Vici-subsidie is toegekend, waarmee NWO investeert in toptalent. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Met de beurs kunnen de wetenschappers de komende vijf jaar een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opbouwen. De groep gaat onderzoek doen naar de betekenis van ‘het lichaam’ in medische praktijken, gerelateerd aan drie grote gezondheidsproblemen in Nederland: somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, obesitas en depressie.

Philip Eijlander Diversity Program

Jenny Slatman is een van de drie vrouwelijke hoogleraren die de Tilburg School of Humanities onlangs heeft benoemd in het kader van het Philip Eijlander Diversity Program. Dit programma stelt extra fondsen ter beschikking om getalenteerde vrouwen aan te trekken of te bevorderen tot hoogleraar of universitair hoofddocent. Slatman werd in dat kader per 1 januari 2017 benoemd op de leerstoel Medical Humanities bij het Department of Culture Studies. Het Philip Eijlander Diversity Program (vernoemd naar de oud-rector magnificus prof. dr. Philip Eijlander) heeft tot doel de sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen op hoge posities aan te pakken.

Filosofe Jenny Slatman (1969) werkte van 2010-2016 als universitair hoofddocent aan Maastricht University, waar ze de onderzoeksgroep Bodily Integrity of Blemished Bodies leidde. Van 2004-2010 was ze ook al verbonden aan Tilburg University, als universitair docent bij het departement Filosofie van de Tilburg School of Humanities.

 

Noot voor de pers