Nieuws en agenda

Willem Witteveenlezing door Kim Putters over ongelijkheid in onze rechtsstaat

PERSBERICHT 4 december 2017 - Hoeveel ongelijkheid kan een rechtsstaat verdragen? Dat is de titel van de derde Willem Witteveenlezing die op donderdag 7 december wordt uitgesproken door Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, aan Tilburg University.

Na een inleiding waarin hij het sociaal contract onder onze samenleving bespreekt, zal Kim Putters ingaan op de splijtzwammen in de samenleving: scheidslijnen en pessimisme, en de gevolgen daarvan voor de democratische rechtsstaat, voor het vertrouwen in de rechtspraak en voor de rol die de overheid kan en zou moeten nemen.

Vervolgens benoemt hij de noodzaak van een nieuw sociaal contract onder de democratische rechtsstaat. Met koopkracht en kansen op werk voor de `gewone man en vrouw’ alleen, kan het vertrouwen in de democratische rechtsstaat, in het bijzonder de rechtspraak, immers niet worden gekocht.

Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin verzorgt een inleiding op de lezing en Kim Putters gaat na zijn bijdrage in debat met studenten.

Over de Willem Witteveenlezing

Image logo vfonds 20171207

De Willem Witteveenlezing is gewijd aan voormalig Eerste Kamerlid en hoogleraar Willem Witteveen van Tilburg Law School, die omkwam bij de aanslag op de MH17. Tilburg University wil zijn gedachtegoed, dat gevormd is door een humanistische en academische traditie en een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, levend houden en toegankelijk maken voor jongeren door jaarlijks de Willem Witteveenlezing te organiseren. De Willem Witteveenlezing wordt mogelijk gemaakt door het vfonds.

Noot voor de pers

De Willem Witteveenlezing vindt plaats op donderdag 7 december om 19.30 uur in het Dantegebouw van Tilburg University. Vertegenwoordigers van de pers zijn daarbij van harte welkom. Neem voor meer informatie contact op met persvoorlichter Corine Schouten, tel. 013 466 2993 / email persvoorlichters@tilburguniversity.edu