Nieuws en agenda

Witteveen Memorial Fellowship 2016 toegekend aan Nayeli Urquiza

De tweede Witteveen Memorial Fellowship on Law and Humanities is toegekend aan Nayeli Urquiza. Urquiza heeft een Master in Internationale Betrekkingen van Webster University (Oostenrijk) en is onlangs gepromoveerd aan Kent Law School op een proefschrift over vrouwelijke bolletjesslikkers en hun ervaringen in het Engelse rechtssysteem.

Haar interesses liggen op het vlak van wetgeving en gender, kritische rechtstheorie, fenomenologie, politieke filosofie, en sociaal-juridische benaderingen van het strafrechtsysteem en mensenrechten.

Urquiza is van maart tot juni 2016 te gast bij het International Victimology Institute (INTERVICT) van Tilburg Law School. Ze is gekozen uit 20 kandidaten die meedongen naar de beurs.

Tijdens haar verblijf in Tilburg zal Urquiza oude en nieuwe invalshoeken met betrekking tot de menselijke kwetsbaarheid vergelijken op basis van de treurspelen van Euripides en hedendaagse kwetsbaarheidstheorieën. Het doel is om te komen tot een analyse en kritische beschouwing van de criminalisering van migratie via reguleringsmechanismen en van de uitdagingen rondom de handhaving van de mensenrechten van verschillende soorten migranten (bijv. asielzoekers en economische migranten), met name in de huidige Europese context. Ze zal daarnaast ook wetenschappers ontmoeten van Tilburg Law School en de Tilburg School of Humanities.

Urquiza’s proefschrift stelde traditionele concepten en praktijken in het strafrecht ter discussie door een interdisciplinaire analyse van kwetsbaarheid en gender. Daarvoor voerde ze een case study uit van vrouwen die als bolletjesslikker veroordeeld zijn in Engeland en Wales. Mede uitgaande van de feministische theorie betoogt ze dat kwetsbaarheid niet altijd een eenduidige rechtvaardigingsgrond vormt omdat juridische en politieke instituties kwetsbaarheid slechts erkennen als iets uitzonderlijks. Door een uitgebreide analyse van onder andere beroepsprocedures tegen opgelegde straffen toonde ze aan hoe het rechtssysteem kwetsbaarheid verwerpt om de grenzen tussen de (traditionele verwachtiingen van de) geslachten en andere kenmerken van de persoon als rechtssubject te bewaken. Ze stelt met andere woorden dat het strafrecht er belang bij heeft om een model te handhaven waarin slechts twee genders bestaan (mannelijk/vrouwelijk), en waarin het vrouwelijke slechts erkend wordt in de vorm van slachtoffer.

Over de Witteveen Memorial Fellowship on Law and Humanities

Tilburg University heeft de jaarlijkse Witteveen Memorial Fellowship on Law and Humanities ingesteld ter nagedachtenis van het leven en werk van hoogleraar Willem Witteveen, die samen met zijn vrouw en dochter omkwam bij de ramp met MH17 in Oekraïne. Met deze beurs wil de universiteit jaarlijks een junior onderzoeker (promovendus of postdoc) de kans geven om zich gedurende drie maanden aan Tilburg Law School te ontplooien op het snijvlak van recht en geesteswetenschappen.

Willem Witteveen was een voorvechter van de interdisciplinaire en contextuele benadering van de rechtswetenschappen in Nederland en aan de Tilburg Law School, zowel in het onderzoek als in het onderwijs. Binnen de rechtswetenschappen ligt het accent vaak op de sociale wetenschappen, maar Witteveen richtte de aandacht op het snijvlak van recht en geesteswetenschappen. Retorica, literatuur, politieke filosofie en (intellectuele en culturele) geschiedenis vormden een vruchtbare grond voor zijn vele bijdragen aan de academische wereld, politiek en samenleving. Witteveen hechtte veel waarde aan de ontwikkeling van studenten volgens het klassieke Bildungsideal waarin expressie en contact met klassieke teksten centraal staan.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie contact op met persvoorlichter Corine Schouten, tel. 013 466 2993, email c.h.schouten@tilburguniversity.edu.