News and events Tilburg University

VWS financiert onderzoek ouderenzorg Tranzo

Gepubliceerd: 15 juni 2018 Laatst bijgewerkt: 30 april 2019

De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo krijgt structurele financiering. Dat heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt. Tranzo is een departement van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences aan Tilburg University. Dankzij deze financiële impuls kan de Academische Werkplaats Ouderen nog sterker inzetten om de samenwerking tussen wetenschap en praktijk in de ouderenzorg verder te verbeteren.

De Academische Werkplaats Ouderen is een samenwerkingsverband van ouderenzorgorganisaties en Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn. Onderzoekers, zorgverleners, ouderen en hun mantelzorgers, beleidsmakers en docenten van het wo, hbo en mbo willen samen bijdragen aan de realisatie van meer mensgerichte zorg. Samen wordt er onderzoek gedaan naar concrete thema’s, zoals ‘intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis’, ‘eigen regie/eigenaarschap van ouderen in verpleeghuizen’ en ‘Het toegangsproces tot het verpleeghuis’ Nieuwe kennis is en komt beschikbaar voor alle verpleeghuizen in Nederland.

Samenwerkende netwerken
Ook de vijf andere netwerken, samen met Tranzo verenigd in de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), kunnen rekenen op de structurele bijdragen. De subsidie loopt op en bedraagt vanaf 2020 €700.000 per netwerk, per jaar.

Met behulp van de subsidie zet Tranzo zich in om de kennis, die binnen de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo is ontwikkeld, te laten landen bij de juiste mensen in de zorgpraktijk. De financiering van VWS is onderdeel van het plan ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister Hugo de Jonge in april lanceerde. Kennisontwikkeling is hierin een belangrijke pijler. De samenwerkende netwerken hebben de afgelopen jaren bewezen dat ze substantieel bijdragen aan de wetenschappelijke kennisontwikkeling in de langdurige ouderenzorg.

Concrete verbeteringen
De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo zet de komende jaren sterk in op vier kernthema’s, waarbij de leefwereld van ouderen centraal staat:

  • mensgerichte zorg inclusief eigen regie
  • kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg
  • sociale netwerken en
  • technologie

Nieuwe kennis, verbetering van de ouderenzorg
Het ministerie van VWS verwacht dat de structurele financiering nieuwe kennis en belangrijke praktijkverbetering oplevert, bijvoorbeeld op het gebied van verdere verbetering van de zorg voor kwetsbare ouderen thuis en in het verpleeghuis. Met de structurele financiering wordt de bestaande kennisinfrastructuur versterkt.

Er kan zo een forse impuls gegeven worden aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, in nauwe samenwerking en afgestemd met de zorgpraktijk en het onderwijs. Dit is belangrijk omdat door deze kennisontwikkeling de kwaliteit van zorg voor en kwaliteit van leven van ouderen in een kwetsbare positie kan worden verbeterd. Tranzo draagt bij aan deze kennisontwikkeling en daarmee aan een duurzame verbetering van de (kwaliteit van de) ouderenzorg.

Meer informatie over de structurele financiering van Tranzo kan contact worden opgenomen met: Prof. dr. Katrien Luijkx E: k.g.luijkx@uvt.nl T: 013-4662969

Website Tranzo