News and events Tilburg University

Prof. mr. dr. Elies van Sliedregt benoemd in Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

Published: 31 januari 2023 Laatst bijgewerkt: 31 januari 2023

De Nederlandse regering heeft hoogleraar straf(proces)recht Elies van Sliedregt van Tilburg University met ingang van 1 februari 2023 benoemd als lid van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV). De CAVV is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Eerste en Tweede Kamer adviseert over vraagstukken van internationaal recht.

Prof. mr. dr. Elies van Sliedregt richt zich in haar onderzoek op grensoverschrijdende criminaliteit en de berechting van internationale misdrijven, en op de relatie tussen het internationale en nationale strafrecht. Dat zijn tevens kernthema’s binnen het onderzoeksprogramma Crime and Criminal Justice in the Age of Globalization and Digitalization van Tilburg Law School.

Binnen het baanbrekende project Building a Global Criminal Justice System at the Domestic Level werkt Van Sliedregt met collega’s aan parameters voor een gecoördineerd systeem van wereldwijde rechtspleging op nationaal niveau. Dit project is gericht op de vervolging van buitenlanders die internationale misdrijven hebben begaan (oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid, genocide) buiten het grondgebied van de staat die deze misdrijven berecht (de zgn. forumstaat). De Europese Onderzoeksraad van de EU (ERC) kende Van Sliedregt hiervoor vorig jaar een ERC Advanced Grant van 2,3 miljoen euro toe.

Adviescommissie volkenrecht

De Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Eerste en Tweede Kamer gevraagd en ongevraagd adviseert over vraagstukken van internationaal recht. Daarmee draagt de CAVV bij aan een inhoudelijke discussie over een breed scala van volkenrechtelijke onderwerpen. De discussie vindt niet alleen nationaal plaats binnen de regering of in het parlement, maar ook internationaal.