News and events Tilburg University

Prof. Wim van de Donk benoemd tot rector magnificus en voorzitter College van Bestuur

Published: 17 januari 2020 Laatst bijgewerkt: 27 oktober 2020

Prof. dr. Wim van de Donk wordt met ingang van 19 november 2020 de nieuwe rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur Tilburg University. Hij volgt daarmee voorzitter prof. dr. Koen Becking op, die dan het einde van zijn tweede benoemingstermijn bereikt, en rector prof. dr. Klaas Sijtsma die deze functie ad interim bekleedde sinds 1 september 2019. Het Stichtingsbestuur heeft hiertoe besloten op voordracht van de benoemingsadviescommissie en na het horen van de universiteitsraad en de decanen. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Wim van de Donk (1962) begon zijn wetenschappelijke carrière in 1986 aan Tilburg University, promoveerde er in 1997 en is sinds 2000 werkzaam als hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Tilburg Law School. Wim van de Donk is thans Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant en was van 2004 tot en met 2009 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 

wim van de donk


In de provincie Noord-Brabant is Tilburg University een van de parels waarop we zeer trots zijn, een universiteit in een stad die bruist en bloeit.

 

Fotograaf: Marc Bolsius

Hugo Reumkens, voorzitter van het Stichtingsbestuur: “Wij zijn zeer verheugd met de benoeming en het besluit van Wim van de Donk om de functie van rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur te gaan bekleden. Van de Donk is gevormd door onze universiteit en een bij studenten en collega’s zeer gewaardeerd hoogleraar. Met zijn verbindende karakter en grote bestuurlijk-politieke ervaring is hij bij uitstek in staat om aan de functie rector en voorzitter van het College van Bestuur invulling te geven. Het Stichtingsbestuur heeft er veel vertrouwen in dat Van de Donk samen met Paulina Snijders als vice-voorzitter van het College van Bestuur en een nog te benoemen vice-rector de huidige strategie van Tilburg University succesvol kan voortzetten en de verbinding met de omgeving verder kan versterken.”

Reactie van Wim van de Donk

Van de Donk: "Brabant dienen als Commissaris van de Koning is een prachtige opdracht in een hele bijzondere provincie. Na elf jaar komt nu iets op mijn pad waartegen ik van harte ja heb gezegd, ondanks het feit dat ik niet onder stoelen of collegebanken wil steken dat het me moeite kostte om mijn mooie huidige ambt in de provincie Noord-Brabant vaarwel te gaan zeggen. Maar in die provincie is Tilburg University een van de parels waarop we zeer trots zijn, een universiteit in een stad die bruist en bloeit. Het belang van goed wetenschappelijk onderzoek en onderwijs kan moeilijk worden onderschat, en Tilburg University is een regionaal, nationaal, Europees en internationaal toonaangevende instelling die vele jonge mensen van over de hele wereld mag opleiden en vormen voor betekenisvolle en verantwoordelijke posities in onze samenleving. Dankbaar voor de 11 jaar die ik als Commissaris mocht dienen, krijg ik per 1 oktober een hele eervolle en mooie nieuwe opdracht binnen Tilburg University. Ik zie uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collegae in wat altijd mijn academische thuis is gebleven. Ik dank het stichtingsbestuur, de universiteitsraad, de benoemingsadviescommissie en het College van Decanen voor het in mij gestelde vertrouwen en zie uit naar een vruchtbare en plezierige samenwerking!"

Noot voor de pers

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder van Tilburg University, Tineke Bennema, e-mail persvoorlichters@tilburguniversity.edu, tel. 06 19678521 of woordvoerder van de Provincie Noord-Brabant, Arnoud Reijnen, tel. 06 18303132.