News and events Tilburg University

“Richt vervolging internationale misdrijven meer op ‘grotere vissen’”

Published: 27 maart 2023 Laatst bijgewerkt: 27 maart 2023

Hoewel alle ogen op het Internationaal Strafhof zijn gericht als het gaat om de vervolging van internationale misdrijven (oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid, genocide) - vooral met het recente uitgevaardigde arrestatiebevel voor Poetin – ligt de toekomst van het internationaal strafrecht in het nationale recht. Dat betoogt hoogleraar straf(proces)recht Elies van Sliedregt op vrijdag 31 maart in haar inaugurele rede. Ze bepleit een proactiever vervolgingsbeleid in samenwerking met EU-lidstaten, gericht op ‘grotere vissen’.

De meeste de daders van internationale misdrijven worden op nationaal niveau vervolgd en berecht. Maar in hoeverre is het nationale rechtsregime geschikt voor deze misdrijven en daders? Hoeveel ruimte is er voor ‘couleur locale’ bij de invulling van het vervolgingsbeleid en zijn internationale strafdoelen richtinggevend bij het opleggen van straffen?

Deze vragen raken aan de aard van het internationale strafrecht (ISR). Sinds het ontstaan van dit rechtsgebied is er discussie over het eigen/sui generis karakter van het ISR, dat zou afwijken van het reguliere, nationale strafrecht. Dit heeft niet alleen te maken met de volkenrechtelijke oorsprong en politieke context maar ook, en vooral, met de aard van de strafbare feiten. We hebben het over misdrijven van zeer verwerpelijke aard die grote morele verontwaardiging oproepen.

In haar oratie gaat Van Sliedregt dieper in op de sui generis premisse en bespreekt ze hoe deze doorwerkt in de strafvervolging in Nederland. Ze behandelt de huidige praktijk van strafvervolging van internationale misdrijven, hoe deze zich vooral richt op niet-Nederlanders die als vluchteling naar Nederland komen, maar sinds enkele jaren ook op de zogenaamde ‘terugkeerders’ (Nederlandse IS sympathisanten). Ze bespreekt de vreemdelingenrechtelijke component van het vervolgingsbeleid en bepleit een vervolgingsbeleid dat meer proactief is, zich op ‘grotere vissen’ richt en gecoördineerd verloopt, in samenwerking met andere EU lidstaten.

Prof. mr. dr. Elies van Sliedregt is sinds november 2021 hoogleraar straf(proces)recht aan Tilburg Law School. Ze studeerde Italiaans en rechten aan de Universiteit Utrecht. In 2003 promoveerde ze in het strafrecht aan Tilburg University.  Sindsdien werkte ze als onderzoeker en docent aan de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden en de VU Amsterdam, waar ze ook decaan van de rechtenfaculteit en vice-rector was. Daarnaast was ze van 2006 tot 2010 plaatsvervangend rechter aan de Rechtbank Amsterdam. In 2016 werd ze benoemd tot hoogleraar International and Comparative Criminal Law aan de School of Law van de University of Leeds in het Verenigd Koninkrijk, waar ze tevens directeur werd van het Centre for Criminal Justice Studies (CCJS). Ook was ze regelmatig gastonderzoeker aan academische instellingen en universiteiten in Nederland (NIAS), Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië. Ze werd recentelijk benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de British Institute of International and Comparative Law (BIICL), gevestigd in Londen.

Tijdens haar loopbaan ontving Van Sliedregt diverse prijzen en prestigieuze onderzoeksbeurzen, waaronder de Modderman Award in 2006 en de J.C. Ruigrok Award in 2008 voor haar proefschrift, een Veni- en een Vidibeurs van NWO en in 2022 een ERC Advanced Grant voor het project Building a Global Criminal Justice System at the Domestic Level. Van 2008 tot 2013 was ze lid van de Jonge Akademie van de KNAW. Ze heeft inmiddels negen promovendi begeleid naar een promotie en op dit moment werken zes promovendi onder haar supervisie.   

Oratie

Prof. mr. dr. Elies van Sliedregt spreekt haar inaugurele rede uit op vrijdag 31 maart 2023 om 16.15 uur in de aula van Tilburg University. Titel rede: 'Uitzonderlijk strafrecht'. De rede is ook te volgen via livestream.

Noot voor de pers

Voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met persvoorlichter Corine Schouten via tel. 013 - 466 2993 / e-mail C.H.Schouten@tilburguniversity.edu of rechtstreeks met prof. Van Sliedregt via E.vanSliedregt@tilburguniversity.edu.