News and events Tilburg University

Rol van tolken cruciaal voor slagen militaire missies

Published: 04 maart 2021 Laatst bijgewerkt: 05 maart 2021

Taalkwesties beïnvloeden de samenwerking tussen internationale militairen en de samenwerking met de lokale bevolking. Soldaten en tolken die kunnen omgaan met de uitdagingen waarmee de taalbarrière hen confronteert, en daarbij bereid zijn constructief samen te werken, spelen een belangrijke rol in het succes van missies. Dat concludeert Andrea van Dijk na veldonderzoek in Afghanistan in haar proefschrift getiteld 'Talk Up Front, The Influence of Language Matters on International Military Missions with a special focus on the Cooperation between Soldiers and Interpreters', dat ze op 10 maart verdedigt aan Tilburg University.

Deze exploratieve studie probeert meer inzicht te geven in de gevolgen van taalbarrières op internationale militaire missies. Centrale onderzoeksvragen: welke invloed hebben taalkwesties op militaire operaties? En hoe werken soldaten en tolken samen in missiegebieden om taalproblemen op te lossen? Het onderzoek is onder andere gebaseerd op 70 interviews met militairen, nationale en lokale tolken en veldwerk in Afghanistan.

Tolk als tussenpersoon 

Bij moderne militaire interventies in conflictgebieden opereren militairen meestal onder de bevolking. Daarbij is de hulp van tolken onontbeerlijk, zoals in Afghanistan. Operaties zijn dan ook gebaat bij een goede samenwerking tussen soldaten en (lokale) tolken. Van Dijk laat zien dat de taalvaardigheid, culturele kennis en persoonlijkheid van tolken cruciaal zijn in hun rol als bemiddelaar tussen soldaten en lokale actoren.

Individuele capaciteiten

Een vlotte samenwerking tussen soldaten en tolken is echter niet vanzelfsprekend, en ontstaat ​​doorgaans nìet als gevolg van de standaardprocedures in de militaire organisatie. Het zijn vooral de individuele eigenschappen en kwaliteiten van militairen en tolken die grote invloed hebben op het succes van een missie.

Aanbeveling

De promovenda stelt dat het hoog tijd wordt voor militaire organisaties om deze inzichten en bevindingen te erkennen en te gebruiken voor toekomstige operaties.

Nadere informatie en contact

Andrea van Dijk (1975) studeerde Social Work en Theologie en is mede-eigenaar van Mulder & Van Dijk organisatieadvies. Ze promoveert op woensdag 10 maart 2021 aan Tilburg University  op haar proefschrift Talk Up Front, The Influence of Language Matters on International Military Missions with a special focus on the Cooperation between Soldiers and Interpreters (aula, 16.30 u). Promotor: prof. dr. Sjo Soeters, hoogleraar Organisatie- wetenschappen, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Co-promotor: prof. dr. ir. Bas Rietjens, hoogleraar Inlichtingen en Veiligheid, Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Nadere informatie bij Andrea van Dijk: vandijk.andrea@gmail.com

Livestream woensdag 10 maart 2021, 16.30 uur.