News and events Tilburg University

Tilburg University benoemt Arie Trouwborst tot hoogleraar Natuurbeschermingsrecht

Published: 02 maart 2023 Laatst bijgewerkt: 02 maart 2023

Tilburg University heeft mr. dr. Arie Trouwborst met ingang van 1 maart 2023 benoemd tot hoogleraar Natuurbeschermingsrecht. Zijn onderzoek en onderwijs zullen zich richten op de rol van het internationale, Europese en nationale recht bij het behoud, duurzaam gebruik en herstel van ecosystemen en populaties wilde dieren en planten.

Wereldwijd, in Europa en in Nederland neemt de biodiversiteitscrisis inmiddels ongekende proporties aan. Het (inter)nationale beleid is er dan ook niet alleen meer op gericht om verdere achteruitgang te voorkomen, maar ook om weer meer ruimte te geven aan de natuur en beschadigde ecosystemen te herstellen. Dit vraagt om ingrijpende veranderingen, en voor het natuurbeschermingsrecht – op internationaal, Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau – is bij dit alles een cruciale rol weggelegd.

Arie Trouwborst

Een rode draad in het onderzoek van Arie Trouwborst is de zoektocht naar een optimale inzet van het recht bij het nastreven van maatschappelijke doelen op het vlak van de natuurbescherming, en het liefst ook op aanverwante terreinen. Bijvoorbeeld, hoe kan het instrumentarium zo worden ingezet dat niet alleen de biodiversiteit profiteert maar ook doelen op het gebied van klimaat en waterhuishouding dichterbij komen? Nederland is een belangrijke proeftuin op dit vlak. Hoe kunnen beheer en benutting van soorten het beste worden afgestemd op overkoepelende behoud- en hersteldoelen? Een complex en omstreden voorbeeld is de regulering van jachttoerisme. En hoe kan het recht de terugkeer van soorten faciliteren die ecologisch belangrijk zijn maar waarmee het niet altijd makkelijk samenleven is, zoals bever en wolf?

Bij zulke vragen is veelal ook een goed begrip nodig van de niet-juridische context, van ecologie tot filosofie, en daarom zoekt Trouwborst graag de samenwerking over disciplinegrenzen heen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de steeds vaker gestelde vraag of en hoe beter kan worden gewaarborgd dat in besluitvorming over natuur niet alleen de stem van mensen wordt gehoord, maar ook die van beesten, bomen en andere belanghebbenden.

Prof. dr. Geert Vervaeke, decaan van Tilburg Law School is verheugd met de benoeming: “Prof. dr. Arie Trouwborst is een uitstekende academicus. De biodiversiteitscrisis is een grote uitdaging voor onze maatschappij en vereist een multidisciplinaire aanpak. Arie Trouwborst snapt dit als geen ander, en zoekt de samenwerking op met wetenschappers van verschillende disciplines, zoals ecologie en biologie, maar ook de sociale wetenschap en experts in internationaal recht en beleid. Tot slot weet Arie Trouwborst de verbinding met de praktijk te maken en draagt zijn onderzoek ook daadwerkelijk bij aan een betere wereld. Ik kan dus niet anders dan erg trots zijn op deze benoeming.”

Global Law and Governance

Trouwborsts onderzoek draagt bij aan een van de vier kernprogramma’s van onderzoek van Tilburg Law School: Global Law and Governance. Dit programma is gericht op de manier waarop instituties, netwerken, organisaties en professionals in zowel lokaal als mondiaal recht en bestuur omgaan met de grote uitdagingen van onze tijd, waaronder klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, globalisering en toenemende ongelijkheid. 

De leerstoel Natuurbeschermingsrecht wordt mede mogelijk gemaakt door het Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de Provincie Noord-Brabant. Arie Trouwborst neemt het stokje over van prof. dr. Kees Bastmeijer, die de leerstoel bekleedde sinds 2009 en onlangs afscheid nam.

Mr. dr. Arie Trouwborst studeerde internationaal en Europees recht aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2006 aan diezelfde universiteit cum laude op een proefschrift over het voorzorgsbeginsel. Na enkele jaren als universitair docent internationaal recht in Utrecht maakte hij de overstap naar Tilburg Law School, waar hij sinds 2009 werkzaam was als universitair (hoofd-)docent milieurecht. Trouwborst ontving diverse prijzen en beurzen, waaronder Veni- en Vidi-beurzen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), voor onderzoeksprojecten naar de aanpassing van het natuurbeschermingsrecht aan klimaatverandering, respectievelijk de rol van het recht bij bescherming en beheer van grote roofdieren in Europa. Geregeld adviseert hij internationale organisaties, nationale en provinciale overheden en NGOs, en is lid van meerdere ‘specialist groups’ van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN), waaronder het Large Carnivore Initiative for Europe en de Human-Wildlife Conflict & Coexistence Specialist Group. Trouwborst is ook als ‘extraordinary associate professor’ verbonden aan North-West University in Zuid-Afrika.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Trouwborst via A.Trouwborst@tilburguniversity.edu of met persvoorlichter Corine Schouten op tel. 013 466 2993 / c.h.schouten@tilburguniversity.edu.