woman with camera

Tine Van Regenmortel benoemd tot hoogleraar op bijzondere leerstoel Sociaal Werk

Published: 26 augustus 2019 Laatst bijgewerkt: 28 juli 2023

Tilburg University heeft prof. dr. Tine Van Regenmortel voor vijf jaar benoemd tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel Sociaal Werk, gefinancierd door de Stichting Sociaal Werk. Zij volgt prof. dr. René Schalk op, die de leerstoel gedurende de eerste termijn van vijf jaar heeft bezet. Samen hebben ze in die tijd de Academische Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo opgezet en vormgegeven, Van Regenmortel in de rol van coördinator.

De onderzoeksagenda van de Academische Werkplaats Sociaal Werk, die wetenschap en praktijk met elkaar verbindt, is gericht op het paradigma van empowerment voor de aanpak van sociale uitsluiting en de invulling van moderne zorg. De aandacht voor maatschappelijke kwetsbare groepen (mensen in armoede, kwetsbare jongeren, dak- en thuislozen, ouderen, mensen met een GGZ-problematiek, mensen met een beperking enz. ) is hierin een belangrijke rode draad. In de tweede termijn van de leerstoel en de Academische Werkplaats Sociaal Werk (2019-2024) is er expliciete aandacht voor het thema ‘armoede en schulden’ en het meten van empowerment.

Tine Van Regenmortel is zowel in Nederland als in België een autoriteit op het terrein van empowerment en de doorvertaling daarvan in praktijk, beleid en onderzoek. Ze heeft veel ervaring in academisch, beleids- en praktijkgericht onderzoek over empowerment, ervaringsdeskundigheid, armoede, sociale uitsluiting, kwetsbare groepen, sociaal werk en zorg. In 2011 hield ze bijvoorbeeld de Marie Kamphuis lezing ‘Lexicon van empowerment’.

Prof. dr. Tine Van Regenmortel (1961) behaalde haar doctoraat in de Psychologische Wetenschappen aan de KU Leuven over het thema ‘Empowerment en maatzorg. Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede’. Sinds 1988 is ze verbonden aan HIVA KU Leuven (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) waar ze hoofd is van de Onderzoeksgroep Sociaal en Economisch Beleid en Maatschappelijke Integratie (SEBMI). Ze heeft sinds 2005 een onderwijsopdracht aan de Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven in de Master Sociaal Werk en Sociaal Beleid. Ook is ze sinds 2014 verbonden aan Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, als coördinator van de Academische Werkplaats Sociaal Werk. Eerder was ze in Nederland lector Empowerment en maatschappelijk kwetsbare groepen aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven (2007-2012). In 2017 is ze benoemd tot titularis van de KU Leuven Leerstoel ‘Empowerment of underprivileged elderly’.

Daarnaast was en is Van Regenmortel lid van vele commissies en werkgroepen en promotor van diverse onderzoeksprojecten. Zo is ze promotor van het Vlaams Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van een actie-onderzoek (Kom op tegen Kanker) over transmurale zorg voor kankerpatiënten met psychosociale noden. Verder is ze onder meer lid van de Nederlandse Erkenningscommissie Effectieve Sociale Interventies (deelcommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid), lid van de Adviesraad Kenniscentrum HAN Sociaal en van de Wetenschappelijke Adviesraad BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk). Eerder was ze bijvoorbeeld lid van de Provinciale Gezondheidsraad Noord-Brabant (2011-2014).

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Corine Schouten van Tilburg University, tel. 013 – 466 2993 / e-mail persvoorlichters@tilburguniversity.edu.