woman with camera

Yael Diamant benoemd tot hoogleraar Financiële netwerken en Europees goederenrecht

Published: 20 maart 2023 Laatst bijgewerkt: 08 mei 2023

Tilburg University heeft Yael Diamant met ingang van 1 april 2023 benoemd tot hoogleraar Financiële netwerken en Europees goederenrecht bij Tilburg Law School. Haar onderzoek zal zich primair richten op het snijvlak van het goederenrecht en financiële toezichtrecht.

Enkele voorbeelden van onderwerpen op dit snijvlak zijn de juridische aspecten van de digitale euro, van cryptovaluta’s en het zekerstellen van klantgelden door financiële ondernemingen. Met haar onderzoek wil Diamant zowel een brug slaan tussen het goederenrecht en het financiële toezichtrecht, als tussen wetenschap en praktijk. Ze zal daarom naast haar aanstelling als hoogleraar werkzaam blijven als senior jurist bij De Nederlandsche Bank N.V. Deze verbinding tussen wetenschap en praktijk past bij de strategie van Tilburg University en Tilburg Law School. Diamant zal onderwijs verzorgen op het terrein van het (Europees) goederenrecht. Eigendom, zekerheidsrechten en faillissement zullen daarin centraal staan.

 

Connecting Organizations

hoogleraar yael diamant

Het onderzoek van Diamant vormt een essentiële schakel binnen het onderzoeksprogramma Connecting Organizations: Private, Fiscal and Technology-Driven Relations in a Sustainable Society van Tilburg Law School, waarin onderzoekers samenwerken vanuit verschillende juridische disciplines. Centraal in dit programma staat de wijze waarop het recht (het proces van) verbindingen faciliteert, zoals bij de blockchain en de platformeconomie. Met het samenbrengen van het goederenrecht en het financiële toezichtrecht beoogt Diamant een beter inzicht te geven in de onderliggende juridische structuren van financiële netwerken, met als doel om voor alle marktdeelnemers een optimaal resultaat te bereiken.

Prof. dr. Geert Vervaeke, decaan van Tilburg Law School: “We zijn erg blij met de komst van Yael Diamant. Haar expertise is een waardevolle toevoeging aan het onderzoeksprogramma Connecting Organizations. Daarnaast is haar aanstelling als senior jurist bij De Nederlandsche Bank N.V. waardevol voor de ambitie van Tilburg Law School om praktijk en wetenschap meer met elkaar te verbinden. Ik heb alle vertrouwen dat prof. dr. Yael Diamant erin zal slagen om deze verbinding ook zichtbaar te maken in haar onderzoek en onderwijs. Ik wens Yael Diamant veel succes toe.”

Yael Diamant promoveerde in 2015 aan Tilburg University op een rechtsvergelijkend proefschrift over de richtlijn financiëlezekerheidsovereenkomsten. Zij behaalde haar master civiel recht aan de Universiteit Leiden en een tweede master aan de Ruprecht-Karls-Universität te Heidelberg, Duitsland.

Na haar promotie aan Tilburg University, trad Diamant in dienst bij NautaDutilh N.V. Als advocaat adviseerde zij financiële ondernemingen zoals banken, beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen over financieel toezichtrecht en privaatrechtelijke vraagstukken. Sinds 2019 is Diamant werkzaam als senior jurist bij de divisie Juridische Zaken van De Nederlandsche Bank N.V. (afdeling Centrale Bank, Bedrijfsjuridisch en Resolutie). Zij richt zich daar op financiële contracten, insolventierecht en goederenrecht. Diamant zal deze functie combineren met haar hoogleraarschap aan Tilburg University.

Diamant publiceert en doceert regelmatig op het terrein van het privaatrecht en financiële toezichtrecht. Jaarlijks doceert ze in de Grotius-specialisatieopleiding ‘Financiering en Zekerheden’ het onderdeel ‘Financiëlezekerheidsovereenkomsten’.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie over deze aanstelling contact op met persvoorlichter Corine Schouten, tel. 013 - 466 2993 / e-mail c.h.schouten@tilburguniversity.edu.