Campus Tilburg University hoogleraren

Promotie drs. A.H. van Geesbergen

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Portraits room

Duurzame schaarste. Een kritische analyse van twee economische duurzaamheidsparadigma's geïnspireerd door de filosofie van Dooyeweerd

Duurzaamheid staat hoog op de Nederlandse, Europese en mondiale politieke agenda. Bij het analyseren van de effecten van het duurzaamheidsbeleid worden economische theorieën gebruikt. Deze thesis analyseert de rol van levensovertuiging in dergelijke theorieën. Daartoe worden twee economische duurzaamheidsparadigma’s geanalyseerd met behulp van de filosofie van Herman Dooyeweerd: het environmental economics paradigma van Pearce en Turner en het ecological economics paradigma van Daly en Farley. De analyse toont aan dat wetenschap en levensovertuiging in deze paradigma’s verweven zijn en dat het onderkennen van de levensbeschouwelijke component interne spanningen in de paradigma’s vermindert. De studie wil een bijdrage leveren aan het ontsluiten van het wetenschappelijk debat over duurzaamheid naar een zinduidingscontext door een plaats te creëren voor levens- en wereldbeschouwelijke opvattingen in dat debat.

Ad van Geesbergen (1950) studeerde economie en filosofie aan Tilburg University. Als docent economie / ethiek is hij werkzaam geweest aan verschillende hbo opleidingen in Nederland. In de periode 2002 / 2008 was hij als trainer / opleider parttime verbonden aan een training en consultancy bureau in Gent (België).

  • Locatie: Cobbenhagen building, Portrettenzaal (ingang via Koopmans building)
  • Promotores: prof. dr. J.J. Graafland, prof. dr. J. Hoogland