Healthcare and wellbeing

Zorg en welzijn

Een goede mentale en fysieke gezondheid voor iedereen is een noodzakelijke voorwaarde voor brede welvaart. Omgekeerd hebben grote maatschappelijke uitdagingen hun weerslag op onze gezondheid en welbevinden. Hoe houden we de zorg betaalbaar, duurzaam en toegankelijk voor iedereen? Welke technologische en andere innovaties kunnen daarbij helpen? Samen met de zorg- en welzijnspraktijk werken onze wetenschappers aan deze fundamentele vragen vanuit de sociale en gedragswetenschappen, economie, bestuurskunde, digital sciences, recht en ethiek.

Hoe maak je digitale voedselkeuzehulp toegankelijk voor iedereen?

Experts en hun expertise

  • Floortje Mols

    Floortje Mols

    Universitair hoofddocent

    #leven met kanker #neuropathie #gezondheidspsychologie

    Profielpagina

  • Nina Kupper

    Nina Kupper

    Universitair hoofddocent

    #stress #go-lab #hart #psychofysiologie

    Profielpagina

  • Arno van Dam

    Arno van Dam

    Hoogleraar

    #agressie #huiselijk geweld

    Profielpagina

Meer weten?

Tilburg University werkt aan brede welvaart: een groene, sociale en welvarende toekomst voor iedereen. Bekijk onze themadossiers voor nieuwe inzichten in arbeidsmarkt en talentontwikkeling, zorg en welzijn, klimaat en energie en de digitale samenleving.