Alumni - Bendeguz Ken Bonecz

Alumnivereniging Dialogos

De officiële vereniging van afgestudeerde theologen van Tilburg University

In den Beginne....

In 1997 werd de vereniging van afgestudeerde theologen van de TFT opgericht. Deze vereniging werd gedragen door een groep van alumni. Sinds 27 oktober 2004 is de officiële vereniging van afgestudeerde theologen een feit: alumnivereniging Dialogos.

Onze activiteiten

Informatie over onze activiteiten en een agenda met mogelijk interessante zaken voor onze leden. U kunt ook gaan naar: tilburgsetheologen.blogspot.com

Lid worden

Naast de voorrechten en kortingen die de alumnipas geeft, hebben de leden van Dialogos ook korting op de bijeenkomsten en activiteiten die door LUCE /Centrum Religieuze Communicatie, worden georganiseerd.

Meld je aan als lid

De contributie bedraagt € 10 per jaar, door de leden zelf over te maken op rekening NL71 RABO 01048 59 172 ten name van Dialogos. Voor een goede verenigingsadministratie is het ook nodig dat u ons laat weten dat u zich heeft aangemeld, of dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen.

Voor vragen rond lidmaatschap en contributie kunt u mailen naar: dialogosbestuur@gmail.com.

Dialogos en VAK

De belangen van alumnivereniging Dialogos en VAK zijn vergelijkbaar. En strekken zich zowel uit over Tilburg als over Utrecht.

Dialogos en Dante

Het bestuur van Dialogos wil een goede samenwerking met Dante. De huidige voorzitter van Dialogos is tevens lid van het bestuur van Dante.

Dialogos en studievereniging Media Vita

Het bestuur van Dialogos heeft ook goede contacten met de studievereniging Media Vita.