Alumna graduation

Alumnivereniging VAET

Vereniging van Afgestudeerde Econometristen van Tilburg University

De Vereniging van Afgestudeerde Econometristen te Tilburg is opgericht voor en door afgestudeerden binnen de opleiding Econometrie en Operationele Research van de School of Economics and Management van Tilburg University (voorheen UvT, KUB). De oprichting heeft formeel in november 1986 plaats gevonden, maar de vereniging is informeel al sinds 1969 actief. De vereniging telt momenteel ongeveer 850 leden en is daarmee een van de grootste afgestudeerdenverenigingen van de Tilburgse universiteit.

De doelstelling van de VAET is in het kort:

  • het onderhouden en verstevigen van de band tussen aan de Tilburgse universiteit afgestudeerde econometristen en operationele researchers onderling en tussen hen en het departement Econometrie en Operations Research en universiteit;
  • het op peil houden van kennis en inzichten op econometrisch en operationele research gebied van haar leden en andere geïnteresseerden.

De VAET organiseert geregeld een themamiddag waarop men oud-studiegenoten kan ontmoeten teneinde oude en nieuwe ervaringen uit te wisselen. Anderzijds probeert de VAET haar leden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in de econometrie en operationele research. Zij doet dat in de eerste plaats door het organiseren van de reeds genoemde themamiddag, die als wetenschappelijke bijeenkomst is bedoeld.

Presentaties van de VAET dag 13 december 2019 vind je hier:  Jelte Bosma en Aart de Zeeuw.

Lid worden

Behalve aan de universiteit afgestudeerde econometristen en operationele researchers kent de vereniging ook leden die verbonden zijn als medewerker of assistent-in-opleiding aan het departement Econometrie en Operations Research. Het lidmaatschap van de vereniging is gratis. 

Meld je nu aan als lid

Organisatie

Het bestuur van de VAET bestaat uit:

  • drs. G.J.J.M. de Haan (voorzitter)
  • prof. dr. K.J.M. Huisman (secretaris)
  • drs. L. van de Pol (penningmeester)

Contact

Secretariaat VAET

Departement Econometrie en Operations Research

Room: K 436

Tilburg University

Postbus 90153

5000 LE TILBURG

Telefonisch is de VAET bereikbaar op 013 - 466 3539

E-mail: vaet@tilburguniversity.edu