Vrienden van Cobbenhagen - evenement

Ontmoeten, leren, bijdragen

Vrienden van Cobbenhagen

De Vrienden van Cobbenhagen is al bijna 30 jaar dé alumnivereniging van Tilburg University. Hierin is een groep zeer betrokken alumni van de universiteit verenigd die de universiteit een warm hart toedragen.

Krijg een indruk van de Vrienden van Cobbenhagen

Jouw lidmaatschap geeft je toegang tot interessante bijeenkomsten met topsprekers. Je komt op bijzondere locatiesen en ontmoet andere Vrienden tijdens de borrel en/of diner.

Ontdek wat de vrienden jou te bieden hebben

Jaarlijkse bijeenkomsten met topsprekers

Tweemaal per jaar worden speciale bijeenkomsten georganiseerd met (inter)nationale topsprekers zowel uit eigen kring als daarbuiten. Hierbij wordt telkens getracht een actueel, maatschappelijk relevant onderwerp aan te snijden. Die lezingen vinden plaats op de campus van Tilburg University. Vaak is dat de Aula van het Cobbenhagen Building. Martinus Cobbenhagen, oprichter van Tilburg University, pleitte ervoor actief betekenis te geven aan de samenleving. Dit gedachtegoed is voor de Vrienden nog steeds een belangrijke inspiratie. 

Naast een bijeenkomst op de universiteit, wordt ook op pad gegaan. Zo zijn er in het verleden grote bijeenkomsten geweest in onder andere:
De Hermitage in Amsterdam, Louwman museum in Wassenaar, Urenco in Almelo, het Brabants Museum in Den Bosch, de ECI Cultuurfabriek in Roermond en de Nederlandse Ambassade in Brussel.

Meer informatie over de Vrienden van Cobbenhagen lezing

Ontmoetingen in het Coach Café

Een kijkje in de keuken van een van de vrienden

De Vrienden organiseren onderling ook zogeheten Boardroom meetings en bedrijfsbezoeken waarbij je een kijkje neemt in de keuken van het bedrijf van een van de Vrienden. Zo waren de Vrienden bij Baker & McKinsey in Amsterdam, het Paleis van Justitie in Den Bosch, Louwers Advocaten in Den Haag, Pensioenfonds Detailhandel in Utrecht, Eneco in Rotterdam en het Collegium Augustinianum Gaesdonck.

Breid je netwerk uit

De Vrienden van Cobbenhagen bieden je een netwerk dat van grote waarde kan zijn in je verdere leven. Hierbij zijn alumni van alle generaties, studierichtingen en posities in de samenleving aangesloten. Dit netwerk kan je onder andere uitbreiden door interessante bijeenkomsten te bezoeken. Ook buiten de activiteiten blijven de vrienden met elkaar en de universiteit in verbinding. Er wordt gecommuniceerd via social media en een digitale nieuwsbrief.

Meld je aan als lid 

Word ambassadeur van Tilburg University

De Vrienden van Cobbenhagen is een belangrijke partner voor Tilburg University. De leden zijn betrokken ambassadeurs. Ze versterken niet alleen hun onderlinge band en leren niet alleen van elkaar, maar dragen ook actief bij aan de zichtbaarheid van de universiteit. 

Met de jaarlijkse contributie maak je niet alleen de activiteiten mogelijk, maar een deel wordt ook geschonken aan de Stichting Universiteitsfonds Tilburg. Het universiteitsfonds levert een duurzame bijdrage aan het onderwijs en onderzoek van Tilburg University. Met donaties van alumni krijgt de Tilburg University community van studenten, docenten, onderzoekers en alumni de kans talent te ontwikkelen en net dat stapje extra kunnen zetten en bij te dragen aan een betere wereld.

Bezoek de pagina over aanvullend onderwijs

  • Vrienden van Cobbenhagen - Lecture - Wouter Scheepens

    Wouter Scheepens

    Voorzitter Vrienden van Cobbenhagen

    “De kracht van een netwerk wordt bepaald door het aantal leden en hun diversiteit. De Vrienden van Cobbenhagen kennen een grote diversiteit aan generaties, studieachtergronden en posities in de samenleving. Als netwerk voor en door leden hebben we veel boeiende activiteiten en zijn we ambassadeurs van onze universiteit. Als jij en je studievrienden ook lid worden, wordt ons netwerk nog boeiender en unieker. Dat is goed voor jullie, goed voor de Vrienden en voor de Universiteit. Van harte welkom!”

Stichting Professor Cobbenhagen

De Vrienden van Cobbenhagen valt onder de Stichting Professor Cobbenhagen. Het bestuur van de stichting is gelijk aan het bestuur van de Vrienden van Cobbenhagen.

Kom meer te weten over Stichting Professor Cobbenhagen

Word lid van Vrienden van Cobbenhagen

Met je lidmaatschap blijf je actief betrokken bij Tilburg University en haar alumninetwerk, geef je betekenis aan de samenleving door ondersteuning van onderzoek en bovendien levert het je tal van voordelen op: zo mag je bijvoorbeeld interessante bijeenkomsten met topsprekers en bedrijfsbezoeken bijwonen.