Vrienden van Cobbenhagen - evenement

Ontmoeten, leren, bijdragen

Praatje met de prof: Ernst Hirsch Ballin

Datum: Tijd: 17:30 Locatie: Faculty Club

De Vrienden van Cobbenhagen gaan regelmatig in gesprek met hoogleraren van hun Alma Mater. Dit keer spreken zij met emeritus hoogleraar en Vriend van Cobbenhagen prof. dr. em. Ernst Hirsch Ballin.

Vriend Ernst Hirsch Ballin schreef het boek “Waakzaam burgerschap” met als ondertitel “vertrouwen in democratie en rechtsstaat herwinnen”. Hij stelt dat er geen reden is om democratie in Nederland als een onwrikbaar gegeven te beschouwen. Er is behoefte aan nieuw elan. Want er zijn burgers met te weinig burgerschap en leiders met zwak leiderschap, met als gevolg een gebrek aan aandacht voor tekortkomingen in de democratie en rechtsstaat. Natuurlijk reikt Ernst ook oplossingsrichtingen aan. Het gesprek hierover belooft een prachtige avond te worden. Een unieke kans voor de Vrienden om met Ernst, die inmiddels met emiritaat is, een verdiepend gesprek te voeren.

 

Deze activiteit is exclusief voor leden van de Vrienden van Cobbenhagen.

Aanmelden kan via de email die je hebt ontvangen of het secretariaat.

Word lid van Vrienden van Cobbenhagen

Met je lidmaatschap blijf je actief betrokken bij Tilburg University en haar alumninetwerk, geef je betekenis aan de samenleving door ondersteuning van onderzoek en bovendien levert het je tal van voordelen op: zo mag je bijvoorbeeld interessante bijeenkomsten met topsprekers en bedrijfsbezoeken bijwonen.