Vrienden van Cobbenhagen - evenement

Ontmoeten, leren, bijdragen

Stichting Professor Cobbenhagen

De geschiedenis

Stichting Professor Cobbenhagen, ontstaan uit de Tilburgse Academische Economische Kring (TEAK), is van oudsher de reünistenvereniging van Tilburg University. De naamgever, prof dr. M.J.H. Cobbenhagen, was de eerste hoogleraar van de Economische hogeschool, de verre voorloper van de universiteit. Met een vereniging van Tilburgse afgestudeerden stonden hem twee doelen voor ogen. Enerzijds moest de Alma Mater een permanente voedingsbodem blijven voor haar afgestudeerden, anderzijds moesten studenten profijt kunnen hebben van de praktijkervaringen van diezelfde alumni.

Halverwege de jaren ’80 zijn op initiatief van de Stichting zelfstandige facultaire alumniverenigingen ontstaan. De taakstelling van de stichting veranderde steeds meer naar een koepelfunctie voor alle verenigingen. Alumni worden gestimuleerd zich aan te sluiten bij ‘hun’ facultaire vereniging.

In 1989 werd tussen de Stichting en alle op dat moment bestaande facultaire verenigingen een samenwerkingsovereenkomst getekend. Medio 1995 is dit samenwerkingsverband officieel uitgebreid met alle nieuwe, op afstudeerrichtingen georiënteerde, verenigingen. Intussen kent de universiteit een divers aantal alumniverenigingen.

Ontmoet het bestuur

Het bestuur van de stichting Professor Cobbenhagen bestaat uit:

  • Mr. W.E.C. Scheepens – voorzitter / secretaris
  • Drs. P.J.M. Roodra – penningmeester
  • P.F. van Beurden MSc. – lid
  • Mr. M.H.G. Habets – lid
  • Mr. H.A.J. de Jong – lid
  • H.J.H. van Kemenade MSc. – lid
  • Drs. E.D.J. de Schrijver – lid
  • Dr. K.M. Becking – lid namens het College van Bestuur van Tilburg University
Praktische informatie

Word lid van Vrienden van Cobbenhagen

Met je lidmaatschap ondersteun je bijzondere programma’s zoals het Outreaching Honors Programma, geef je actief betekenis aan de samenleving en bovendien levert het je tal van voordelen op: zo mag je bijvoorbeeld interessante bijeenkomsten met topsprekers en bedrijfsbezoeken bijwonen.