Vrienden van Cobbenhagen - evenement

Ontmoeten, leren, bijdragen

Stichting Professor Cobbenhagen

Stichting Professor Cobbenhagen, ontstaan uit de Tilburgse Academische Economische Kring (TEAK), is van oudsher de reünistenvereniging van Tilburg University. De naamgever, prof dr. M.J.H. Cobbenhagen, was de eerste hoogleraar van de Economische hogeschool, de verre voorloper van de universiteit.

De geschiedenis

Met een vereniging van Tilburgse afgestudeerden stonden Cobbenhagen twee doelen voor ogen. Enerzijds moest de Alma Mater een permanente voedingsbodem blijven voor haar afgestudeerden, anderzijds moesten studenten profijt kunnen hebben van de praktijkervaringen van diezelfde alumni.

Halverwege de jaren ’80 zijn op initiatief van de Stichting zelfstandige facultaire alumniverenigingen ontstaan. De taakstelling van de stichting veranderde steeds meer naar een koepelfunctie voor alle verenigingen. Alumni worden gestimuleerd zich aan te sluiten bij ‘hun’ facultaire vereniging.

In 1989 werd tussen de Stichting en alle op dat moment bestaande facultaire verenigingen een samenwerkingsovereenkomst getekend. Medio 1995 is dit samenwerkingsverband officieel uitgebreid met alle nieuwe, op afstudeerrichtingen georiënteerde, verenigingen. Intussen kent de universiteit een divers aantal alumniverenigingen.

Ontmoet het bestuur

Het bestuur van de stichting Professor Cobbenhagen bestaat uit:

  • Mr. W.E.C. Scheepens – voorzitter / secretaris
  • H.J.H. van Kemenade MSc. – penningmeester
  • P.F. van Beurden MSc. – lid
  • Mr. H.A.J. de Jong – lid
  • Drs. E.D.J. de Schrijver – lid
  • Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk – lid namens het College van Bestuur

Praktische informatie 

ANBI-status

Stichting Professor Cobbenhagen is een stichting met ANBI-status. Dit betekent dat alle giften die gedaan worden aan het Universiteitsfonds aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Officiële naam van de stichting

Stichting Professor Cobbenhagen

KVK-nummer

41095603

RSIN-nummer

800804831

Contactgegevens

Het secretariaat van de stichting is ondergebracht bij de afdeling Development & Alumni Relations van Tilburg University:

Development & Alumni Relations
Postbus 90153
5000 LE Tilburg University
Tel: (013) 466 87 01
e-mail: alumni@tilburguniversity.edu

Beleidsplan

Zie het beleidsplan voor meer informatie. 

Doelstelling

Zie artikel 2 van de statuten voor meer informatie.

Jaarverslagen

Financiële verslagen

Financiële verantwoording

Zie het financieel verslag voor informatie over de financiële verantwoording. 

Word lid van Vrienden van Cobbenhagen

Met je lidmaatschap blijf je actief betrokken bij Tilburg University en haar alumninetwerk, geef je betekenis aan de samenleving door ondersteuning van onderzoek en bovendien levert het je tal van voordelen op: zo mag je bijvoorbeeld interessante bijeenkomsten met topsprekers en bedrijfsbezoeken bijwonen.