Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Dean's Circle evenement

Deelnemers aan de Dean’s Circle worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Dean’s Circle lezing en borrel. Het eerste jaar van deelname* wordt u ook uitgenodigd voor het Dean’s Circle Dinner. Het diner heeft een exclusief karakter met decanen en topwetenschappers als tafelhoofden.

Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met Michelle te Veldhuis, Development & Alumni Relations via m.teveldhuis@tilburguniversity.edu of 0031 13 466 3603. 

In 2017 vond de Dean’s Circle bijeenkomst plaats op donderdag 15 juni.

In 2018 zal de Dean’s Circle bijeenkomst op donderdag 21 juni plaatsvinden.

De lezingen werden verzorgd door professor dr. Conny Rijken en professor dr. Ernst Hirsch Ballin.

De centrale thematiek was data sciences en migratie, waarbij Conny Rijken sprak over haar onderzoek naar 'urban refugees' en Ernst Hirsch Ballin zijn ruime ervaringen op het gebied van migratie politiek deelde.

Aansluitend bezochten de deelnemers de Faculty Club voor een walking dinner. Het was een  plezierige bijeenkomst en ook de kennismaking met decanen en internationale studenten werd gewaardeerd Via deze link zie je een foto-impressie van de bijeenkomst.

* U bent de jaren daarop welkom bij het Dean’s Circle Dinner wanneer u een nieuwe deelnemer aan de Dean’s Circle hebt kunnen verbinden. Is dit niet het geval, dan wordt u een bijdrage van €100 gevraagd voor deelname aan het diner om de kosten hiervan te dekken. Uiteraard alleen zolang u deelnemer bent van de Dean’s Circle.
Foto: Jeroen Oerlemans

Foto: Jeroen Oerlemans

Ernst Hirsch Ballin

Ernst Hirsch Ballin studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde cum laude in 1979 met een proefschrift over Publiekrecht en Beleid. Hirsch Ballin werd in 1981 hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Tilburgse Universiteit, waar hij in november 2016 is benoemd tot universiteitshoogleraar. Daarnaast vervult hij als hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam de functie van president van het Asser Instituut voor Internationaal en Europees recht. In 2006 werd hij gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hirsch Ballin was minister van Justitie (1989-1994 en 2006-2010) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2010), lid van de Tweede resp. Eerste Kamer (1994-2000) en van de Raad van State (2000-2006). Sinds 2014 is hij lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Conny Rijken

Dean's Circle Evenement Conny Rijken

Conny Rijken is jurist geschoold in Internationaal en Europees recht met specialisatie mensenrechten. Ze studeerde Nederlands Recht aan Tilburg University en promoveerde in 2003 bij professor dr. Cyrille Fijnaut en professor dr. Ernst Hirsch Ballin met het proefschrift Trafficking in Persons. Prosecution from a European Perspective. Rijken is hoogleraar Mensenhandel en Globalisering bij INTERVICT, een internationaal en interdisciplinair onderzoeksinstituut van Tilburg Law School, Tilburg University. Ze deed de afgelopen vijftien jaar onderzoek naar uiteenlopende aspecten van mensenhandel o.a. het Europees perspectief, migratierechtelijke aspecten, arbeidsuitbuiting en mensenrechten. Kenmerkend voor haar onderzoek is de combinatie van inzichten en kennis van verschillende rechtsgebieden alsmede van andere disciplines om wetenschappelijke vragen en thema’s te benaderen. Rijken gebruikt waar mogelijk, empirische studies (o.a. interviews, focusgroepen, dossierstudies, jurisprudentieanalyses) om juridische analyses te onderbouwen en te toetsen. Naast haar werk aan Tilburg University is zij lid van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) en rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank Zeeland & West-Brabant.


Wanneer: 15 juni 2017 18:00

Einddatum: 15 juni 2017 19:30