Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Inzicht in veerkracht symposium

Tilburg University organiseert in nauwe samenwerking met de Maatschappelijke Alliantie en NAP het symposium Inzicht in veerkracht. Dit symposium is geïnspireerd op het Impactprogramma van Tilburg University.

Hierin werken wetenschappers samen met maatschappelijke partners en overheidsinstanties aan het bevorderen van een veerkrachtige samenleving door slim gebruik te maken van data.

Aansluitend op het inhoudelijk gedeelte wordt de NAP Thesis Award 2018 uitgereikt aan de student met de beste scriptie op het gebied van filantropie en maatschappelijk engagement. De missie van de NAP Thesis Award is om innovatieve onderzoeken naar filantropie onder de aandacht te brengen.

Impactprogramma Tilburg University

Met behulp van unieke samenwerkingsverbanden verwerft Tilburg University nieuwe inzichten en oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. Hiervoor wordt expertise uit de sociale, economische, juridische en culturele wetenschappen ingezet. Door krachten te bundelen voor het verbeteren van veerkracht op het terrein van zorg en welzijn wil Tilburg University wetenschappelijk onderzoek aan laten sluiten bij vragen uit de samenleving. De drie essentiële en kansrijke thema’s in het Impactprogramma omvatten Empowering the Resilient SocietyEnhancing Health and Wellbeing, en Creating Value from Data. Dwars door deze thema's heen loopt de Digitale Samenleving: de ambitie van de gezamenlijke Nederlandse universiteiten om Nederland in te richten als proeftuin voor mensgerichte digitale technologie. De Digitale Samenleving kan, met hulp van data science, worden ingezet om de veerkracht te stimuleren van zowel individu als samenleving.

Waarom?

Als maatschappelijke partner van Tilburg University onderschrijft de Maatschappelijke Alliantie de missie van het Impactprogramma van Tilburg University. Slim gebruik van data wint op alle terreinen van de samenleving, dit geldt ook voor de filantropie. Het symposium biedt gelegenheid om een paar praktische toepassingen van data in het maatschappelijke veld te illustreren, en andere (filantropische) organisaties te inspireren. Daarnaast biedt Tilburg University een podium voor maatschappelijke geëngageerde studenten middels de NAP Thesis Award. De missie van de NAP Thesis Award is om innovatieve onderzoeken naar filantropie onder de aandacht te brengen.

Programma

14:00 – Inloop Faculty Club

14:30 - Welkom namens de moderator
Umar Mirza MsC (directeur School of Shapers & founding partner MDI Consultants)

14:35 - Welkom namens Tilburg University
Dr. Koen Becking (collegevoorzitter Tilburg University)

14:40 - Introductie IMPACT Programma Tilburg University
Frederique Knoet (Chief Impact Officer Tilburg University)

15:10 - Case 1: CentERdata met het programma Smart Start
Dr. Patricia Prüfer (onderzoeker en groepsleider Data Science).
Lian Smits (bestuurder Sterk Huis)

Logo Smart Start

Samen met (onder meer) CentERdata startte hulpverleningsinstantie Sterk Huis in Goirle kortgeleden het project Smart Start. Doel van dit project is te komen tot een modelaanpak voor preventief beleid, om de kansen op veilig opgroeien van kinderen te vergroten en problemen bij kinderen vóór te zijn.

15:40 - PAUZE

15:50 - Case 2: De ketenaanpak overgewicht bij kinderen in ’s-Hertogenbosch: een integrale aanpak met zorg op maat
Drs. Sanne de Laat (jeugdarts bij GGD Hart voor Brabant, promovendus bij Tranzo/Tilburg University)
Jolanda Pete Nemeth (projectleider van de ketenaanpak overgewicht in 's-Hertogenbosch, verpleegkundig specialist bij de GGD Hart voor Brabant)

Kern van de integrale aanpak: elk kind dat te zwaar is, blijft (met de ouders) in beeld en krijgt de zorg en ondersteuning die nodig is. Bovendien kijkt de professional behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren.

16:10 - Case 3: Academische pre-bachelor voor vluchtelingen: de kortste weg naar duurzame participatie voor jonge vluchtelingen
Patty van Bielder MA (programmacoördinator pre-bachelorprogramma Tilburg University)

In 2017 lanceerde Tilburg University in samenwerking met stichting voor vluchteling-studenten UAF en gemeente Tilburg, een pre-bachelorprogramma voor vluchtelingen die willen studeren aan een Nederlandse universiteit of hogeschool.

16:25 - NAP Thesis Award

De tweede editie van de NAP Thesis Award wordt uitgereikt aan de winnende student door Prof. dr. Sylvester Eijffinger, President Tilburg University Society. Juryvoorzitter Rien van Gendt geeft een korte toelichting.

17:00 - Afsluiting & Borrel

U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke afsluiting van het symposium

Details en contact

Tilburg University
Warandelaan 2 
5037 AB Tilburg

013 - 466 8701

bureau@maatschappelijkealliantie.org
070 - 406 1306

Registratie

Registratie via deze link

Tilburg University logo Logo Maatschappelijke alliantie Logo Netherlands Academy of Philanthropy

Wanneer: 07 februari 2019 14:00

Einddatum: 07 februari 2019 18:00