Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Ik ben Cobbenhagen; Het gedachtegoed van de founding father is actueler dan ooit

Najaarsbijeenkomst Vrienden van Cobbenhagen

Het gedachtegoed van Martinus Cobbenhagen, de naamgever van onze Vriendenclub, stond op 22 november centraal onder het motto ‘Ik ben Cobbenhagen’. Knipoog naar ‘Ik ben Charlie’. Dat was - gek genoeg - in het bijna 25-jarige bestaan nog niet eerder gebeurd, aldus Tim van der Avoird in zijn inleiding (de VvC is opgericht in 1992). Tim (secretaris van de VvC) verving voorzitter Oswald Coene, die zich helaas moest verontschuldigen. De deelnemers gingen na het plenaire gedeelte, met bijdragen van Erik Borgman en Ab Klink, zelf aan de slag in deelsessies waarin werd ingegaan op moraal en ethiek in het eigen (werkzame) leven.

In het eerste deel van het programma nam prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar Theologie en boegbeeld van het Tilburg Cobbenhagen Center de Vrienden mee in het gedachtegoed van Martinus Cobbenhagen.

Oud-minister en lid van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar VGZ, Ab Klink tekende voor de keynote lecture en ging in op het gedachtegoed van Cobbenhagen en de betekenis ervan voor deze tijd.

Dagvoorzitter was prof. dr. Alkeline van Lenning, hoogleraar aan Tilburg University en trekker van het Liberal Arts-programma van de universiteit, zij leidde het gesprek met beide inleiders in goed banen leiden.

Na de pauze om 15.45 reikte de rector Magnificus van Tilburg University de jaarlijkse scriptieprijzen uit aan jonge veelbelovende studenten, daarna gingen de Vrienden zelf aan de slag in een tiental deelsessies onder leiding van wetenschappers van Tilburg University uit verschillende schools met verschillende invalshoeken (economie, moraal, juridisch, theologisch, etc.).

Vanaf 17.30 uur was we een borrel en aansluitend diner.


Wanneer: 22 november 2016 14:30

Prijs: Exclusief voor leden van de Vrienden van Cobbenhagen