Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Alumnivereniging in de schijnwerpers

We richten de schijnwerpers niet alleen op onze alumni, maar brengen ook graag onze alumniverenigingen onder de aandacht.


VAET

De Vereniging van Afgestudeerde Econometristen te Tilburg is opgericht voor en door afgestudeerden binnen de opleiding Econometrie en Operationele Research van de School of Economics and Management van Tilburg University (voorheen UvT, KUB). De oprichting heeft formeel in november 1986 plaats gevonden, maar de vereniging is informeel al sinds de eerste bijeenkomst in 1969 actief. Piet Verheyen, afgestudeerd in 1958, leidde deze bijeenkomst en is nog steeds ieder jaar aanwezig op de jaarlijkse themadag.

De vereniging telt momenteel ongeveer 850 leden en is daarmee een van de grootste alumniverenigingen van Tilburg University.
De doelstelling van de VAET is in het kort:

  • het onderhouden en verstevigen van de band tussen aan Tilburg University afgestudeerde econometristen en operationele researchers onderling en tussen hen en het departement Econometrie en Operations Research en de universiteit;
  • het op peil houden van kennis en inzichten op econometrisch en operationele research gebied van haar leden en andere geïnteresseerden.


De VAET organiseert geregeld een themamiddag waarop men oud-studiegenoten kan ontmoeten teneinde oude en nieuwe ervaringen uit te wisselen. Deze dagen zijn meestal ingedeeld met lezingen van twee vooraanstaande sprekers, gevolgd door een borrel en een diner. Op deze wetenschappelijke bijeenkomsten komen zowel pas afgestudeerde alumni als alumni die al jaren geleden zijn afgestudeerd. Op deze manier probeert de VAET haar leden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in de econometrie en operationele research. Afgelopen jaar was het thema ‘Big Data’.

Hoe word ik lid van de VAET?

Behalve aan de universiteit afgestudeerde econometristen en operationele researchers kent de vereniging ook leden die verbonden zijn als medewerker of assistent-in-opleiding aan het departement Econometrie en Operations Research. Het lidmaatschap van de vereniging is gratis. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de website.