Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Joba van den Berg-Jansen (NL)

Joba van den Berg-Jansen studeerde Internationale Economie en studeerde af in 1986. Na diverse functies bij o.a. Unilever, is ze sinds 2008 directeur Sociale Zaken bij Bouwend Nederland.

"Bewust bezig zijn in business en wetenschap, dat gedachtegoed kreeg ik mee van Tilburg University"


Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?

“Ik wilde graag naar de katholieke universiteit, niet zozeer vanwege het geloof, maar omdat ik het belangrijk vind dat je bewust leeft en je realiseert dat ook wetenschap niet waardevrij is. Bij het vak filosofie was veel aandacht voor aannames en maatschappelijke waarden die de wetenschap beïnvloeden. Gelukkig had Tilburg University ook een goede reputatie op het gebied van economie, anders was de keuze toch op een andere universiteit gevallen.”

Waarom hebt u voor economie gekozen?
“Na het behalen van mijn gymnasium B-diploma volgde ik eerst een brede hbo-opleiding. De onderwerpen bedrijfseconomie, arbeidsrecht, macro-economie en belastingrecht spraken me bijzonder aan. Een docent vertelde me dat dit alles in de universitaire opleiding Economie ruimschoots aan bod kwam. Toen was de keuze snel gemaakt: na het behalen van mijn HBO-diploma ben ik overgestapt naar de studie Internationale Economie. Aan Tilburg University dus.”

Wie was uw favoriete professor en waarom?
“Het meest was ik onder de indruk van professor Schouten en zijn medewerker Jan Donders, die algemene economie doceerden. Het vak bevatte veel wiskunde en daar had ik moeite mee. In de collegebanken zag je drie typen studenten: 1. de superslimme studenten, die alleen het college van professor Schouten volgden; 2. de efficiënte studenten, die zich er alleen voor interesseerden het tentamen te halen en enkel het avondcollege van Donders volgden, en 3. de groep studenten, waartoe ik behoorde, die het boeiende college van professor Schouten volgde, en daarnaast de zeer duidelijke avondcolleges van Donders bijwoonde om de leerstof beter te begrijpen.”

Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?
“In mijn studententijd was de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke studenten 1:11. We namen met maar zes vrouwen deel aan de opleiding Internationale Economie. Hierdoor kenden alle docenten ons bij naam. Dat had voordelen – maar het betekende ook dat we ons niet in de anonimiteit konden verschuilen, zoals de jongens…”

"Hoe belangrijk de combinatie van klantgerichtheid, kostenbewustzijn en ondernemerschap is, leerde ik in het mkb"


Hoe ziet uw carrière eruit?
“Ik heb altijd geweten dat ik aan de sociale kant in het bedrijfsleven wilde werken. Tijdens mijn laatste studiejaar werkte ik als wetenschappelijk medewerker bij het CDA, daarna ben ik bij Unilever (Unox) in Oss gaan werken, heel bewust niet in finance maar in human resources. Binnen Unilever bekleedde ik diverse functies, onder meer corporate personnel manager bij Lever Detergents in Brussel en hoofd P&O bij Loders Croklaan. Tijdens die overstap leerde ik mijn man kennen, die in Vlissingen werkte. Na enkele jaren ben ik op zoek gegaan naar werk in Zeeland en overgestapt naar een kleinere onderneming: verpakkingsbedrijf Budelpack co-packers. Hoe belangrijk de combinatie van klantgerichtheid, kostenbewustzijn en ondernemerschap is, leerde ik in het mkb. Een aantal jaren later belandde ik, via een korte periode bij NautaDutihl, in 2001 opnieuw op het hoofdkantoor van Unilever. Vanaf 2005 was ik er als Director Industrial and Employee Relations verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen in Nederland evenals voor de Europese ondernemingsraad. Met deelname aan grote Europese projecten was het een bijzondere, leerzame ervaring. In het najaar van 2008 heb ik de functie van Directeur Sociale Zaken & Ledenservice bij Bouwend Nederland aanvaard.”

Welke rol heeft Tilburg University in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?

“Ik voel een permanente liefde voor mijn alma mater en met diverse hoogleraren heb ik nog lange tijd contact gehouden. Zo woonde ik in juni 2010 de oratie bij van Nicolette van Gestel, bijzonder hoogleraar bij TiasNimbas en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen. Ook ben ik lid van de Vrienden van Cobbenhagen. Bewust bezig zijn in business en wetenschap, dat gedachtegoed kreeg ik mee van Tilburg University.”