Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Lenny Berkers (NL)

Lenny Berkers studeerde bedrijfseconomie ('80) en volgde de post academisch opleiding tot Registeraccountant ('83). Na een ruim aantal jaren ervaring als registeraccountant bij Price Waterhouse Coopers in binnen- en buitenland, maakte ze de overstap naar de zorgsector als CFO en lid van de Raad van Bestuur.

"Ik heb in Tilburg goede mensen om me heen gehad die me gestimuleerd hebben, dat is belangrijk."


Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?
"De keuze voor economie lag voor de hand omdat ik het een boeiend vak vond en hoge cijfers voor economie haalde op de toenmalige middelbare school St. Michiel in Geleen. Het is ook een studie die veel en gevarieerde mogelijkheden bood en nog steeds biedt op de arbeidsmarkt. Over de vraag aan welke universiteit te studeren hoefde ik niet na te denken: nagenoeg alle Limburgers die economie gingen studeren gingen naar Tilburg."

Wie was uw favoriete professor en waarom?

"Heel fijne herinneringen heb ik aan Drs Joost Groeneveld RA. Hij was destijds wetenschappelijk medewerker bij het vak kosten en kostprijs. Hij bood me in mijn tweede studiejaar een student-assistentschap in zijn vakgroep aan. Die functie heb ik tot het eind van mijn studie mogen vervullen. Hij stimuleerde mij mijn studie te verbreden en de postdoctorale studie accountancy te doen. Met veel interesse heb ik ook de colleges filosofie bij Professor Plattel gevolgd vol met wijsheden en waar je leerde reflecteren. Er is nu hernieuwd aandacht hiervoor. Zo is de cursus 'ethiek in business' zelfs verplicht in het programma voor permanente educatie voor alle registeraccountants."


"De universiteit kan ook de ervaringsdeskundigheid van alumni benutten in de onderwijsprogramma's."


Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?
"In de jaren dat ik economie studeerde was slechts 2 % meisjes. Ik was destijds de tweede vrouw die afstudeerde bij de post doctorale opleiding voor registeraccountant. Bij het NIVRA was ik de 5000ste accountant en de 21ste vrouw. Professor Goldschmidt, die het vak Organisatieleer, bedrijfseconomie IV, doceerde, sprak de studenten in de collegezaal altijd aan met 'mijne heren'. Toen ik hem op de vrouwen in de zaal wees zei hij heel charmant: 'maar ik bedoel daar ook heel speciaal de vrouwen mee' en voegde daaraan toe 'maar ik zal mijn leven verbeteren'. Ingesleten patronen zijn moeilijk te veranderen."

Hoe ziet uw carrière eruit?
"Na mijn studie ben ik gaan werken als extern accountant bij Van Dien & co. Via fusies en overnames werd dit na verloop van tijd Price Waterhouse Coopers. Ik heb veel ervaring mogen opdoen in vooral het nationale en internationale bedrijfsleven. Na 15 jaar wilde ik zelf naar 'de andere kant van de tafel' en van adviseur zelf verantwoordelijk worden voor het sturen van een bedrijf of organisatie. Zeer uitzonderlijk destijds was mijn overstap naar de Raad van Bestuur van het Atrium ziekenhuis Heerlen. Een zeer boeiende en voor velen een verrassende overstap. In totaal ben ik 15 jaar bestuurder van ziekenhuizen geweest. Vooral de maatschappelijke rol die je als ziekenhuisbestuurder hebt is erg boeiend. Ik heb deze functie vervuld in een tijd van grote veranderingen. Fusies en defusies, grote reorganisaties, veranderingen in financiële regelgeving en besturing en zelfs sluiting van delen van locaties heb ik mogen meemaken. Goed georganiseerde ziekenhuizen leveren de beste kwaliteit van zorg en zijn ook financieel op orde.

Daarnaast heb ik altijd diverse nevenfuncties vervuld zowel in toezicht als advies. Ik heb vele jaren de ziekenhuissector vertegenwoordigd in de werkgroep Jaarverslaggeving Zorg, een werkgroep van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Nu heb ik gekozen voor een meer adviserende, coachende en toezichthoudende rol. Niet meer door een drukke baan geleefd worden, maar zelf mijn keuzes kunnen maken. "

Wat zijn uw verdere ambities?
"Op dit moment zet ik mijn ervaring in, als toezichthouder, bij onder andere de Bank der Nederlandse Gemeenten in Den Haag en het LIOF, de Limburgse investeringsmaatschappij in Maastricht. Daarnaast heb ik toezichtfuncties in de zorg. Ik ben als PUM expert betrokken bij een ziekenhuis project in Gambia. Een geweldig project. Daarnaast geef ik graag mijn ervaring door aan de jongere generatie, als coach en docent-begeleider. Gezien mijn financiële achtergrond en ervaring als bestuurder en toezichthouder van grote organisaties wil ik graag mijn commissariatenportefeuille verbreden naar ondernemingen in de profit sector."

Welke rol heeft Tilburg University/School of Economics and Management in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?
"Mijn studententijd in Tilburg is een hele mooie tijd geweest, door de studie, mijn student-assistentschap maar zeker en vooral ook door de vele vriendschappen die in de studententijd zijn ontstaan en er nog steeds zijn. Ik was lid van het studentencorps St. Olof en van het nog steeds bestaande oudste vrouwen dispuut A Quoi Bon? Ik heb in Tilburg goede mensen om me heen gehad die me gestimuleerd hebben, dat is belangrijk."

Speelt Tilburg University/School of Economics and Management nu nog een rol in uw leven, en zo ja, welke?

"Regelmatig kom ik nog op de universiteit in het kader van de permanente educatie voor registeraccountants en ga ik incidenteel naar colleges die aangeboden worden aan alumni. De universiteit kan ook de ervaringsdeskundigheid van alumni benutten in de onderwijsprogramma's."