Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Arnoud Boot (NL)

Arnoud Boot, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam, studeerde in 1983 af in Algemene Economie en Bedrijfseconomie. Naast zijn functie als hoogleraar is hij Kroonlid van de Sociaal Economische Raad en actief als adviseur van diverse overheden en organisaties.

"Ik heb de mogelijkheid en vrijheid om aan tafels waar belangrijke zaken besproken worden, aan te schuiven en mee te discussiëren en die vrijheid hoop ik nooit te verliezen"


Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?
"Ik kan niet zeggen dat dit een gemotiveerde keuze was. Als middelmatige middelbare scholier had ik moeite me te conformeren aan wat moest, alleen de economievakken lagen me wel. Verschillende van mijn vrienden gingen in Tilburg economie studeren en toen ik alsnog voor mijn herexamen slaagde, ben ik ook naar Tilburg gegaan."

Wie was uw favoriete professor en waarom?
"Professor D.B.J. Schouten, zijn wijze van modellenbouw sprak me aan. Ik paste zijn theorie en macro-economische modellen toe in de bedrijfssector. Daardoor was ik in staat de consequenties van macro-economisch beleid voor de financiële gezondheid van bedrijven inzichtelijk te maken. Dit leidde tot veel boeiende discussies en daardoor ben ik economie leuk gaan vinden. Toen me de keuze geboden werd tussen een promotieplaats als wetenschappelijk medewerker bij professor Schouten of bij Piet Verheyen, heb ik desondanks voor de laatste gekozen. Professor Schouten was tien jaar daarvoor zijn tijd vooruit geweest, maar had zijn eigen wereld gecreëerd en zich aan de Angelsaksische revolutie onttrokken. Piet Verheyen nam een risico door mij in econometrie aan te nemen, daar had ik immers geen ervaring mee.

Ik leerde professor Anjan Thakor kennen via een uitwisseling tussen Tilburg University en Indiana University in de Verenigde Staten. Op die universiteit heb ik mijn PhD afgemaakt en met Anjan Thakor schrijf ik zelfs nu, 25 jaar later, nog de nodige artikelen."

"Mijn verblijf aan Indiana University (en vervolgens aan Northwestern University bij Chicago) is echt een ‘eye-opener’ geweest: Nederlandse universiteiten waren in die tijd heel gesloten organisaties, terwijl de universiteiten in de Verenigde Staten midden in de wereld stonden"


Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?
"Via bedrijfseconomie en algemene economie, belandde ik uiteindelijk bij econometrie. Gedurende mijn studietijd werden de meeste examens mondeling afgenomen en ik slaagde er negen van de tien keer in een extra artikeltje te vinden voor het examen en daar de focus op te leggen. Hierdoor kwam ik steeds goed uit de verf en viel het niet op dat ik niet alle boeken had bestudeerd."

Uw loopbaan is tot dusver uitermate succesvol verlopen, zowel op wetenschappelijk gebied maar ook als adviseur van diverse overheden en organisaties en in functies als Kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Wat ziet u als de rode draad in uw carrière?
"Ik zit steeds in posities waarin ik onafhankelijk kan nadenken en niet in een vast stramien hoef te opereren. Ik wil de brugfunctie tussen wetenschap, beleid en bedrijven vervullen. Dat vereist dat je niet alleen de academische kant begrijpt en je onderzoek weet te publiceren in wetenschappelijke toptijdschriften, maar dat je ook de beleidsrelevantie voor markt en overheid ziet en het beleid weet te beïnvloeden."

Wat zijn uw verdere ambities?
 "Dat is een moeilijke vraag. Elke dag is anders en vervelen doe ik me nooit. Ik kan al mijn ambities in mijn huidige functies kwijt en heb niet de ambitie om bijvoorbeeld een directeursfunctie na te streven. Die functies zijn vaak zeer beperkend, al lijkt het voor sommigen misschien meer prestigieus te zijn. Nu heb ik de mogelijkheid en vrijheid om aan tafels waar belangrijke zaken besproken worden, aan te schuiven en mee te discussiëren en die vrijheid hoop ik nooit te verliezen."

Welke rol heeft Tilburg University in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?
 "Dat ik in Tilburg economie ben gaan studeren is puur toeval geweest, maar de motivatie die ik door professor Schouten gekregen heb en de kans die Piet Verheyen mij bood bij econometrie, zijn alles bepalend geweest voor mijn verdere loopbaan."

"Ik heb veel te danken aan diverse mensen uit Tilburg"


Speelt Tilburg University nu nog een rol in uw leven, en zo ja, welke?
 "Regelmatig speelt Tilburg University weer een rol in mijn leven, ik ben zeker vijf of zes keer benaderd voor een functie bij de universiteit [lacht]. Ik heb veel te danken aan diverse mensen uit Tilburg en ben blij dat ik een rol heb kunnen spelen bij de benoeming van Piet Duffhues tot hoogleraar. Hij had een enorme staat van dienst maar omdat hij van de generatie was die voornamelijk in Nederlandstalige tijdschriften publiceerde, werd dit niet voldoende geacht voor een benoeming tot hoogleraar. Ik heb hem destijds een aanbod gedaan voor de Universiteit van Amsterdam, waardoor Tilburg University genoodzaakt was hem toch zelf te benoemen, en terecht. Tegenwoordig willen onderzoekers alleen in Engelstalige tijdschriften publiceren. Maar moeten we ook niet wat gewicht leggen op bijdragen aan Nederlandse bladen, zeker waar men er voor kiest in derderangs Engelstalige tijdschriften te publiceren omdat de toptijdschriften niet haalbaar zijn? In 1997 heb ik ook samen met Piet Verheyen het boek Financiering en Macht geschreven en met de jonge onderzoekers bij de verschillende instituten van Tilburg University heb ik ook contact."