Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Oswald Coene (NL)

Oswald Coene is Directeur Grootaandeelhouder bij technische dienstverlener Koning & Hartman. De ondernemer pur sang begon ooit als student medicijnen, maar studeerde in 1986 af in Bedrijfseconomie.

Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?

“Voor ik naar Tilburg kwam, trad ik eerst in de voetsporen van mijn vader. Hij was arts, ik wist niet zo goed wat ik wilde, dus studeerde ik op mijn zeventiende medicijnen in Amsterdam. Op zich ging dat goed, maar de vakken boeiden me niet echt. Economie vond ik veel interessanter en eigenlijk wilde ik ooit in de olie-industrie werken. Nu was mijn moeder een van de eerste vrouwelijke economen aan TiU, maar toch sprak deze universiteit me het minst aan omdat ik juist weg wilde uit mijn geboorteplaats. Amsterdam bleek geen optie: economie stond bij de UvA destijds niet zo goed aangeschreven. Ook Rotterdam viel af, want daar mocht ik niet halverwege het studiejaar beginnen. Uiteindelijk werd het dus toch Tilburg en daar heb ik nooit spijt van gehad.”


Wie was uw favoriete professor en waarom?
“Professor Dick Schouten (Algemene Economie) was mijn favoriete hoogleraar. Hij wist de dagelijkse actualiteit, bijvoorbeeld de derde dinsdag in september, direct te vertalen naar economische modellen. Als geen ander maakte hij macro-economie boeiend en levendig.”

"De jaren bij TiU zijn behalve boeiend ook vormend geweest"


Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?

[Er klinkt een zucht, gevolgd door een lach.] Hoeveel tijd heb je? Ik ben als student héél actief geweest, onder andere als: Praeses van Olof, bestuurslid van AIESEC en student-assistent. Toch waren de mondelinge tentamens van professor Schouten wel heel bijzonder. Zo kwam ik eens goed voorbereid bij hem op de kamer, in de veronderstelling mondeling overhoord te worden. Schouten stond op een bord te rekenen aan de begroting van het kabinet en hij vroeg me om mee te denken met de berekeningen, waarmee de maatschappelijke relevantie van de theorie ‘de dynamiek van modellen’ duidelijk werd.”


Welke rol heeft FEB/TiU in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?

“De jaren bij TiU zijn behalve boeiend ook vormend geweest. Ik nam ooit deel aan een uitwisselingsprogramma met een Amerikaanse universiteit, ik liep stage bij Procter & Gamble en ik deed mijn afstudeeronderzoek bij Shell. Naast de ruimte tot zelfontplooiing onderscheidde de universiteit zich ook door haar betrokkenheid, deze vond ik bovengemiddeld. De levensbeschouwelijke filosofie heeft eveneens een grote invloed op mijn denken gehad.”

"Mijn loopbaan kenmerkt zich vooral door ondernemerschap en de mogelijkheid om nieuwe initiatieven te ontplooien"


Hoe ziet uw carrière eruit?
“Ik ben mijn loopbaan begonnen als managementtrainee bij AKZO. Mijn toenmalige manager daar inspireerde me. Daarom ben ik, toen hij een eigen managementadviesbureau startte, met hem meegegaan. Bij Bouman en Company, het huidige Van Spaendonck Management Consultants, was behoefte aan onderzoekscapaciteit en dat zette mij ertoe om de banden met de universiteit weer aan te halen. In 1991 kwam ik via via terecht bij Getronics, waar ik verantwoordelijk werd voor fusies en overnames. Door een management buy-out van een aantal divisies van Getronics was de herlancering van Koning & Hartman in 2005 een feit. Sindsdien ben ik er Algemeen Directeur en Grootaandeelhouder. Mijn loopbaan kenmerkt zich vooral door ondernemerschap en de mogelijkheid om nieuwe initiatieven te ontplooien.”

Speelt FEB/TiU nu nog een rol in uw leven, en zo ja: welke?

“Ik ben altijd al een ambassadeur voor TiU geweest. En door deel te nemen aan de UvT-Sociëteit en als voorzitter van de Vrienden van Cobbenhagen ben ik ook actief betrokken gebleven.”