Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Jean Frijns (NL)

Jean Frijns studeerde Algemene Econometrie en Wiskundige Economie en studeerde af in 1971. Voordat de hoogleraar Beleggingsleer naar de VU vertrok, was hij directeur van het beleggingsfonds van het ABP.

"Doordat ik ging voor mijn persoonlijke interesse, werd ik goed in wat ik deed"


Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?
"Mijn keuze voor de Universiteit van Tilburg, de toenmalige Katholieke Hogeschool, is de uitkomst van een dispuut met mijn vader. Vanwege de stad wilde ik het liefst naar Amsterdam maar mijn vader, die de opleiding betaalde, was het daar niet mee eens. Hij suggereerde Rotterdam of Tilburg. Omdat die eerste mij te massaal leek, koos ik voor Tilburg."

Waarom econometrie?
"Alleen maar economie was gezien mijn goede cijfers op het gymnasium geen uitdagend vervolg. De keuze voor Econometrie was logischer: de studie was interessant en sloot perfect aan bij mijn capaciteiten."

Wie was uw favoriete professor en waarom?

"Professor Van de Klundert doceerde economie zoals ik verwachtte: modelmatig en elegant. Hij was direct mijn favoriet en we hebben nog altijd contact. Van de Klundert was een academicus van grote intellectuele statuur, die zich bezighield met internationaal onderzoek. Daarnaast toonde hij een sterke interesse in linkse economische theorieën en dat sloot goed aan bij mijn eigen ideeën en activiteiten. Ik zat destijds bij de linkse Studentenvakbeweging."


Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?
"Zat ik eerst keurig bij het studentencorps, later sloot ik me aan bij de Studentenvakbeweging. De Tilburgse universiteitsbezetting uit 1969 zal ik nooit vergeten. De strijd van de studenten om meer zeggenschap nam ik toen uiterst serieus; dat gold overigens ook voor de bestuurders van de universiteit die een bezetting van de telefooncentrale aangrepen om de universiteit te sluiten met als gevolg een massale bezetting van de hele universiteit die bijna twee weken duurde en waaraan vrijwel alle studenten deelnamen. Een geweldige ervaring maar vanuit het huidige perspectief niet meer dan een aardige anekdote.

Hoe ziet uw carrière eruit?
"Aan mijn studiekeuze ging geen loopbaanplan vooraf. Na mijn afstuderen en promotieperiode aan de universiteit volgde ik mijn inhoudelijke interesse en ging ik aan de slag bij het Centraal Planbureau. Daarna vertrok ik naar pensioenfonds ABP en daar richtte ik mij op beleggingsleer. Econometrie en beleggingen, echt voor de hand lag dat toen niet, toch bleken de vakken 'econometrie', 'statistiek' en 'algemene economische theorieën' een uitstekende basis voor een goed begrip van de financiële markten. Later in mijn carrière kreeg ik meer te maken met de procesmatige kant en ben ik managementposities gaan vervullen. Eerst de diepte in met een 'stevig' vak, daarna bedrijfskunde, dat is voor mij de juiste weg geweest. Tegenwoordig doe ik het allebei. Ik ben hoogleraar bij de VU en commissaris bij verschillende bedrijven; zo mix ik inhoudelijke academische zaken met bestuurlijke taken."

"De studielast is wat mij betreft nu te laag: er mogen best hogere eisen worden gesteld"


Welke rol heeft FEB/TiU in uw leven gespeeld?
"Een grote rol. De verdieping van leerstof die tijdens de opleiding werd aangeboden, heeft veel impact gehad op het verloop van mijn carrière."

Speelt FEB/TiU nog steeds een rol, en zo ja: welke?
"Ik ben nauw betrokken bij Netspar en vind dat een fantastisch instituut. Het is inhoudelijk kritisch en het brengt de praktijk en theorie op een mooie manier bij elkaar. Daarnaast participeer ik in alumni activiteiten; zo heb ik vorig jaar een lezing gegeven over instabiliteit in de economie bij de VAET, dat is de Vereniging van Afgestudeerde Econometristen te Tilburg. Naar mijn idee wordt stabiliteit door veel economen onterecht aanvaard als axioma. Dat is er mede de oorzaak van dat de voortekenen van de crisis niet tijdig werden onderkend, denk ik.

Nu ben ik natuurlijk wel 'overgelopen' naar de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar de cultuurverschillen met Tilburg zijn niet zo groot. Beide universiteiten zijn maatschappelijk betrokken en geven dat zichtbaar mee aan studenten. Qua onderzoek is er wel een verschil: de Universiteit van Tilburg is wat ambitieuzer en succesvoller."