Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Bert Groenewegen (NL)

Bert Groenewegen werkt sinds maart 2010 als CFO (chief financial officer) bij kabelaanbieder Ziggo. De voormalig bestuursvoorzitter van PCM Uitgevers roemt de studententijd als periode bij uitstek om jezelf te ontwikkelen.

"Juist tijdens de studie heb je de kans om te laten zien wat je in je mars hebt"


Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?

“Dat was puur toeval: mijn middelbare school in Utrecht koos dat jaar voor Economie in Tilburg. Voorheen ging die voorkeur uit naar andere universiteiten, ik herinner me nog dat Rotterdam en Groningen altijd erg populair waren. Vertrokken we met zes man sterk naar Tilburg, na een jaar was ik de enige die over was. Ik rondde mijn studie Bedrijfseconomie af in 1989 en ik woonde vier jaar lang met plezier in Tilburg.”

Waarom Bedrijfseconomie?
“Ik was niet van de carrièreplanning, maar wist wel dat ik het bedrijfsleven in wilde. Dus plakte ik het woord ‘bedrijf’ voor ‘economie’, meer moet ik daar niet van maken. [lacht] Dat ik vervolgens niet bij Bedrijfseconomie maar bij de vakgroep Bestuurlijke Informatiekunde ben afgestudeerd, dat was wel een bewuste keuze. Ik werkte bij een automatiseringsbedrijf en daar liep een project waar ik een afstudeeronderwerp van kon maken. Vandaar.”

Dus u werkte al voor uw afstuderen?
“Ja. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij ABN, toen nog ABN LaSalle, in Amerika. Na mijn stage kon ik gaan werken bij het buitenlandbedrijf van de ABN, toen nog een soort diplomatieke dienst, maar ik wilde aan de slag bij Exact Software, dat toen net door een studiegenoot was opgericht.”

Wie was uw favoriete professor en waarom?
“De colleges van Van de Klundert van Macro-economie waren interactief en doorspekt met actualiteiten. Hij wist de droge en saaie stof te verlevendigen met onderwerpen waar je bijvoorbeeld bij kabinetsformaties mee wordt geconfronteerd. De vragen die hij op ons afvuurde, stonden altijd garant voor boeiende discussies.”

Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?
“De onaangename verrassing voor mijn afstuderen vergeet ik nooit meer. Toen ik me na het afronden van mijn scriptie ging inschrijven bij Bureau Examens vertelden ze mij dat ik een studiebelasting miste. Ik kon mijn oren niet geloven, checkte thuis al mijn uitslagen en ja hoor, ze hadden gelijk. Om volgens planning af te kunnen studeren, moest ik die SB binnen een week voor elkaar boksen. Dat lukte en wel dankzij professor De Freitas van Marketing. Ik was voor de raad van commissarissen van Exact bezig met het schrijven van een strategisch vijfjarenplan en daar mocht ik voor de vakgroep Marktonderzoek een scriptie van maken. Dat lukte op het randje en opgetogen klopte ik op het uur U aan bij Bureau Examens.‘Het cijfer komt na het weekend’, zo beloofde ik optimistisch, maar die vlieger ging niet op. Daarop ben ik professor De Freitas uit z’n kamer gaan halen en hij heeft me ter plekke een cijfer gegeven, ook al had hij nog geen letter van mijn scriptie gelezen. Uiteindelijk kreeg ik een hoger punt dan me bij Bureau Examens werd toegekend, maar dat kregen ze niet meer verwerkt.”

Hoe ziet uw carrière eruit?
“Sinds maart 2010 ben ik CFO van Ziggo, een fusiebedrijf dat uit drie kabelbedrijven is voortgekomen. Daarvoor zat ik vier jaar bij PCM Uitgevers, dat in de zomer van 2009 is overgegaan in De Persgroep Nederland. In een wat verder verleden werkte ik in verschillende posities bij respectievelijk: investeringsmaatschappij General Atlantic Partners, het van oorsprong Japanse ICT-bedrijf Sokkia Europe, de club van de Enron-affaire Arthur Andersen en softwarebedrijf Exact Software Nederland. Bij dit laatste bedrijf heb ik verschillende keren gewerkt. Eerst, voor mijn afstuderen, van 1986 tot 1989, en daarna van 1993 tot 2004. Ik heb er onder andere de beursgang begeleid.”

"Bij bedrijven waar veel gebeurt, kom je voor verrassingen te staan en dat brengt mooie uitdagingen met zich mee"


Kabelsector, de uitgeverij, ICT en twee investeringsmaatschappijen: u werkte in uiteenlopende sectoren, wat is de bindende factor?
“Ik kom vaak als CFO binnen, het aanknopingspunt is dus de financieelorganisatorische kant. Als je Ziggo, PCM en Exact naast elkaar legt, dan zijn het ook alle drie bedrijven waar je veel te maken hebt met klanten. ICT is het derde aanknopingspunt: ik ben overal nauw betrokken bij de ontwikkeling van financiële systemen waar ik zelf mee werk.”

Wat is het mooiste aan uw werk en wat drijft u?
“Dat ik werk in een bedrijf met mensen met wie het goed klikt. Dat je samen voor iets staat en dat je dit samen probeert over te brengen op de rest van de organisatie. Verandering en dynamiek trekken me ook. Ik werk het liefst bij bedrijven waar forse veranderingen plaatsvinden. Zo is Exact in korte tijd van klein naar heel groot gegroeid; bij PCM moest na diverse mislukte avonturen – onder andere met private equity – de rust in de tent worden gebracht terwijl er tegelijkertijd fors gesaneerd moest worden; en nu bij Ziggo zitten we in de afronding van de fusie terwijl het bedrijf groeit en moet groeien en is er sprake van een mogelijke beursgang. Bij bedrijven waar veel gebeurt, kom je voor verrassingen te staan en dat brengt mooie uitdagingen met zich mee. Soms zijn dat problemen, maar soms doen zich ook kansen voor waardoor je heel snel moet schakelen. Daar houd ik van.”

Welke rol heeft Tilburg University in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?
“Tilburg University is redelijk bepalend geweest in mijn leven omdat ik ben getrouwd met een studiegenootje: mijn vrouw studeerde ook economie. Dankzij de universiteit heb ik ook mijn eerste stappen in het bedrijfsleven gezet. Eerst via een stage in Amerika en ietsje later via de studiegenoot die Exact oprichtte.”

Speelt Tilburg University nog steeds een rol in uw leven, en zo ja: welke?

“Qua partner en vriendschappen wel, maar op werkgebied niet zo. Ik bezoek de oud-ledendagen van studentenvereniging Olof en dispuut Black & White en ik ben onlangs uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep van Tilburg University. Om ontwikkelingen bij de universiteit een keer per jaar te bespreken met mensen uit het bedrijfsleven.”