Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Harry Hendriks

Harry Hendriks, wereldwijd Hoofd Government en Public Affairs bij Philips International en voormalig directievoorzitter van Philips Electronics Benelux, studeerde in 1973 af in bedrijfseconomie. Als eerste 'loonslaaf' in zijn familie maakte hij internationaal carrière bij Philips en keerde na ruim 12 jaar terug naar Noord-Brabant.

"Verbindingen zijn vaak toch bepalend voor beslissingen."


Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?

"Het bedrijfsleven is me met de paplepel ingegoten. Mijn vader had een fabriek in kisten en pallets en tot wel 300 jaar terug in onze familiegeschiedenis waren we zelfstandige timmermannen. Ik was de eerste 'loonslaaf' die in dienst van een bedrijf trad. Al tijdens mijn opleiding aan het gymnasium Sint Willibrord in Deurne, destijds een internaat, werd me duidelijk dat ik economie wilde gaan studeren en door diverse contacten, o.a. met Cyril Fijnaut [later hoogleraar aan de Tilburg Law School] ben ik naar Tilburg University gekomen. Verbindingen zijn vaak toch bepalend voor beslissingen. Bovendien had en heeft Tilburg University een goede reputatie."

Wie was uw favoriete professor en waarom?
"Professor van Dijck was een vakbekwame man die een saai vak, fiscaal recht, doceerde maar onderwijs serieus nam en de onderwerpen levendig over het voetlicht bracht. Zijn colleges werden altijd druk bezocht en hij wist je er bijna van te overtuigen fiscale jurist te worden."

"Verandering is een gegeven en innovatie is een must. "


Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?
"Tijdens mijn studie heb ik de eerste stappen op het pad van ondernemerschap gezet. Op een goede dag ben ik samen met een vriend met 10,000 narcissen in de knop naar Parijs gereden omdat we gehoord hadden dat daar een goede markt voor was. Na door de politie bij de Champs Élysées en op andere plaatsen weggejaagd te zijn, reden we aan het eind van de dag met 9,900 narcissen terug naar huis. Nederlanders kopen bloemen in de knop om langer plezier van te hebben, in het buitenland worden bloemen als sieraad beschouwd en wil men uitsluitend bloeiende bloemen kopen. Het was en is een wijze les: je moet je altijd verdiepen in de karakteristieken van de markt."

Hoe ziet uw carrière eruit?

"Na mijn studie ben ik in militaire dienst gegaan en opgeleid tot krijgsgevangenenondervrager in de Russische taal. De training die ik hiervoor ontving leek me een zinvolle invulling van mijn dienstplicht. Daarna ben ik in dienst getreden bij Hendrix veevoeders waarmee ik tijdens een stage bij Stegemans Vleeswaren in contact was gekomen. Daar voelde ik me al snel niet echt op mijn plek en ben ik overgestapt naar Philips. Hier heb ik diverse commerciële functies vervuld, onder andere in Brussel, São Paolo en Wenen, en ervaringen opgedaan die ik niet had willen missen. In 2009 werd ik directievoorzitter van Philips Electronics Benelux en sinds 2012 ben ik wereldwijd Hoofd Government en Public Affairs bij Philips International."


Wat zijn uw verdere ambities?
"Ik wil graag bijdragen aan een duurzame wereld, waarin innovatie een belangrijke rol speelt. Na mijn pensionering hoop ik mijn ervaringen te kunnen blijven delen door mensen te coachen en maatschappelijk actief te blijven. Ik ben maak onder andere deel uit van het bestuur van de Stichting Brainport, het bestuur van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, de klankbordgroep van Tilburg University en de adviesraad van de faculteit technologie management aan de TU/e. De komende tien jaar zal de wereld sterker veranderen dan in de afgelopen dertig jaar en Nederland is als een stadstaat in deze wereld. Als hoogwaardig instituut zal Tilburg University in de nieuwe dynamiek ook mee moeten veranderen."

Welke rol heeft Tilburg University/School of Economics and Management in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?
"Tilburg University heeft me het fundament van academische kennis gegeven en het netwerk dat ik bij de universiteit heb opgebouwd bracht me na een 20-jarige internationale loopbaan weer dichter bij Tilburg."

Speelt Tilburg University/School of Economics and Management nu nog een rol in uw leven, en zo ja, welke?

"Door mijn lidmaatschap van de Vrienden van Cobbenhagen en deelname aan de klankbordgroep van de universiteit blijf ik betrokken bij de universiteit. Bovendien heb ik natuurlijk uit mijn studietijd vrienden en kennissen waarmee ik nog steeds contact heb."