Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Jan Hommen (NL)

Jan Hommen studeerde in 1970 af in bedrijfseconomie en trad te midden van de crisis in 2009 aan als CEO van de ING Groep.

"De rode draad in mijn loopbaan is dat ik altijd heb kunnen doen wat ik leuk vind, er veel tijd in steek en heb laten zien dat ik een bijdrage wil leveren."


Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?
" Dat is een lang verhaal. Eigenlijk wilde ik medicijnen gaan studeren, maar een beroepskeuzetest wees uit dat dit voor mij geen geschikte opleiding zou zijn. Niet vanwege de leerstof, maar omdat ik me het lot van de patiënten teveel zou aantrekken. Dat was een grote teleurstelling. Ik ben eerst officier in militaire dienst geweest om mijn dienstplicht te vervullen. Daarna kwam ik door andere studies te elimineren bij economie uit. Economie begreep ik en Tilburg was relatief dichtbij. De eerste jaren vond ik de studie niet zo boeiend, met uitzondering van econometrie en filosofie. Ik was ook behoorlijk druk naast de studie als lid van de gemeenteraad in Den Bosch, met een baan en op het hockeyveld. Pas na mijn kandidaatsexamen begon ik me ‘thuis’ te voelen in de studie."

Wie was uw favoriete professor en waarom?
“Er waren veel goede professoren. Plattel gaf interessante colleges over wijsbegeerte, Scheffer had een boeiende visie op financieringsleer en Euwe was bezig met informatica en technologie wat aansprak. Ook marketing was de moeite waard. De praktische vakken, daar kon ik iets mee.”

"Tilburg University heeft me een goede basis gegeven."


Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?
“Na een afstudeeropdracht over giraal betalen bij de PPT [de Postbank die later door ING werd overgenomen – de cirkel is rond] hoorde ik via het departement marketing van een vacature bij Lips. Ik ben op de fiets naar Drunen gegaan en toen me een reiskostenvergoeding werd aangeboden heb ik gevraagd de kosten van twee biertjes te vergoeden. Die biertjes op weg naar huis hebben goed gesmaakt!”

Hoe ziet uw carrière eruit?
“Bij Lips ging ik aan de slag als controller en later als financieel directeur. Alcoa had al 25% aandeel in Lips Aluminium en we wisten hen ervan te overtuigen het bedrijf over te nemen. Na een paar jaar bij Alcoa Nederland ben ik in 1978 naar de VS verhuisd. Aan het eind van mijn loopbaan daar was ik executive vice president & CFO van Alcoa. In 1997 ben ik terug naar Nederland gekomen als executive vice president & CFO bij Philips. Na een aantal commissariaten werd ik in 2009 gevraagd de positie van CEO bij ING Groep te aanvaarden. De rode draad in mijn loopbaan is dat ik altijd heb kunnen doen wat ik leuk vind, er veel tijd in steek en heb laten zien dat ik een bijdrage wil leveren.”

Wat zijn uw verdere ambities?
“Mijn kinderen zijn in het buitenland blijven wonen. Daar zou ik toch dichter bij willen zijn.”

Welke rol heeft Tilburg University/School of Economics and Management in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?
“Tilburg University heeft me een goede basis gegeven en na een wat moeizame start heb ik een interessante studie gevolgd.”

Speelt Tilburg University/School of Economics and Management nu nog een rol in uw leven, en zo ja, welke?

“Ik heb altijd interesse gehad in wetenschap – willen weten waarom dingen zijn zoals ze zijn. Vanuit Philips raakte ik betrokken bij TiasNimbas [de business school van de universiteit], die een moeilijke tijd doormaakte. We waren snel door de problemen heen, hebben Nimbas overgenomen en mooie ambities geformuleerd om daarvan een Europees topinstituut te maken. Ook nu ben ik betrokken bij de universiteit als lid van de klankbordgroep en probeer ik fondsen te werven voor extra-curriculaire activiteiten van de universiteit die niet door de overheid gefinancierd worden.”