Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Joost Smits

Joost Smits studeerde econometrie en behaalde in 1994 zijn diploma. Sinds 2013 is hij Director Marketing & Sales bij SPG Prints, wereldwijd toonaangevend in textiel-en grafisch printen.


"Ik heb in verschillende functies en vakgebieden gewerkt en van de gereedschapskist die ik bij econometrie heb gevuld, heb ik dagelijks profijt. Kennis veroudert maar een manier van denken niet."


Waarom ben je destijds in Tilburg gaan studeren?

"In VWO 6 oriënteerde ik me op vervolgstudies. Ik deed eindexamen in een exact vakkenpakket en wilde een betastudie volgen. Ik had weinig affiniteit met techniek, wel met economie en ambieerde een commerciële of operationele lijnfunctie in het bedrijfsleven. Tijdens de open dag bij Tilburg University werd ik op de studie econometrie geattendeerd en die sloot precies aan bij mijn interesse. Tilburg University is een compacte, multidisciplinaire universiteit en de sfeer sprak me erg aan. De keuze voor de studie èn universiteit was toen snel gemaakt."

Wie was jouw favoriete professor?

"Bijzonder hoogleraar technische bedrijfskunde Ted Kumpe schetste vanuit verschillende disciplines een interessant perspectief van de issues waarmee ik me later wilde bezighouden en gaf boeiende colleges. Wiskunde en statistiek waren niet mijn sterkste vakken, maar een noodzakelijk kwaad. De manier van denken die ik in deze vakken opgestoken heb, is wel heel waardevol gebleken."

Is er een interessante anekdote uit jouw studententijd?
"Al tijdens de introductiedagen kregen we te horen dat de studie pittig zou worden en weinig mensen de eindstreep zouden halen. Docent Bob Kaper stelde de studenten op scherp en voorspelde dat het vooral voor studenten met alleen wiskunde A in het pakket moeilijk zou worden. De cultuur die mensen aanspoort om te presteren sprak me erg aan. Ook door het persoonlijke contact met bijvoorbeeld professor Piet Verheijen, bij wie je op zijn kamer met een kopje koffie erbij tijdens het mondeling examen academische discussies voerde, werd je nieuwsgierigheid enorm geprikkeld."

Hoe ziet jouw carrière eruit?
"Ik heb stage gelopen bij PTT Post: bijdragen aan het op wiskundige wijze oplossen van bedrijfsproblemen. Na mijn afstuderen bij professor Van der Duyn Schouten heb ik eerst militaire dienstplicht vervuld en ben daarna teruggekeerd naar PTT als kwantitatief consultant. Na de splitsing van post en telecom was ik manager netwerkplanning bij TNT International Express om daarna bij een dochteronderneming van KPN, Station 12 (wereldleider op het gebied van mobiele satelliet communicatie voor bijvoorbeeld schepen en olieplatform) diverse marketing, sales en general management functies te vervullen. In 2005 werd ik Director Operations bij Stork Prints, nu SPG Prints genaamd, waar ik sinds 2013 Director Marketing & Sales ben."

Wat zijn je verdere ambities?

"Voor mij zou een interessante volgende stap een functie als CEO, managing director, algemeen directeur zijn."

Welke rol heeft Tilburg University in jouw leven of carrière gespeeld?

"Ik heb in verschillende functies en vakgebieden gewerkt en van de gereedschapskist die ik bij econometrie heb gevuld, heb ik dagelijks profijt. Kennis veroudert maar een manier van denken niet. Daarnaast heb ik tijdens mijn studie ook interesse voor andere vakgebieden gekregen en bijvoorbeeld bij de sociale faculteit vakken kunnen volgen. De ‘soft skills’ die ik opdeed als student assistent, als lid van opleidingscommissies en de faculteitsraad en als organisator van een congres voor de Wim Bogers Stichting, hebben ook bijgedragen aan mijn loopbaan."


Speelt Tilburg University nu nog een rol in jouw leven, en zo ja, welke?

"Langere tijd heb ik weinig contact met de universiteit gehad, buiten het begeleiden van studenten en stagiaires om. Nu is er weer ruimte en gelegenheid om de banden aan te halen. Het is goed op de universiteit terug te komen want al is er veel veranderd, het voelt nog steeds vertrouwd!"