Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Geeta Nanda

Geeta Nanda studeerde rechten aan Tilburg Law School en studeerde in december 2001 af. Haar tijd aan de Law School was waarschijnlijk nogal anders dan van de gemiddelde student. Geeta heeft cultureel gezien een heel andere achtergrond, en haar talenten en competenties werden eigenlijk pas na haar afstuderen ontwikkeld. Toen ze begon met werken begon eigenlijk haar worsteling om, zowel persoonlijk als zakelijk, haar plaats te vinden in de Nederlandse samenleving, zonder haar Hindustaanse wortels te vergeten.

Geeta geeft een substantiele bijdrage aan het Tilburg Law School Fund. Het kostte haar jaren om talent te vinden en haar competenties te ontwikkelen. Zij ondersteunt het Tilburg Law School Fund omdat het fonds aan buitenlandse jonge mensen de mogelijkheid biedt om naar Nederland te komen, in een volledig andere cultuur te stappen in een academisch uitdagende omgeving. Ze hoopt dat jonge buitenlandse studenten daardoor al tijdens hun studie hun talenten en competenties kunnen ontwikkelen, en met die kennis over zichzelf de wereld in kunnen gaan. Zij deed er veel langer over.

"Ik draag bij aan het Tilburg Law School Fund omdat ik graag mogelijkheden schep voor jonge mensen met een buitenlandse achtergrond, om hun verborgen talenten te ontwikkelen, in een ander land en in een uitdagende academische omgeving. Talent en competenties kun je beter in een vroeg stadium ontwikkelen en de universiteit biedt daartoe een unieke mogelijkheid."


Waarom koost je voor Tilburg Law School?
Het was een natuurlijke keuze. Ik wilde altijd advocaat worden, maar eigenlijk was mijn Nederlands niet goed genoeg. Ik ben opgevoed in een surinaams-hindoestaanse familie. Mijn ouders waren niet hoger opgeleid en wij spraken thuis Hindoestaans, waardoor ik een taalachterstand had op de basisschool en op het voortgezet onderwijs (mavo). Ik begon mijn schoolncarriere op de MEAO. De directeur van de MEAO, ik herinner me haar nog goed, vroeg me eens wat ik eigenlijk wilde gaan doen. Toen ik haar zei dat mijn droom om advocaat te worden waarschijnlijk niet vervuld zou worden, omdat ik niet naar de universiteit kon, schetste ze me de route MEAO-HBO en dan universiteit. Die route heb ik gevolgd. Mijn ouders vond het wel goed dat ik ging studeren, maar op kamers gaan mocht niet. Ik woonde dicht bij Tilburg, dus ik koos voor Tilburg.

Wie was je favoriete professor, en waarom?
Ik heb eigenlijk geen favoriete professor. Je moet begrijpen dat ik in mijn familie de eerste generatie ben die naar de universiteit is gegaan. Het was een volledig onbekende wereld voor mij en mijn ouders. De academische wereld wordt toch getypeerd door weinig sturing en begeleiding. Daarnaast was ik verlegen. Dus vragen stellen, of praten met staf of andere studenten, dat deed ik niet echt.

Kun je een anekdote geven van je tijd aan Tilburg Law School
In mijn eerste jaar moest ik een essay schrijven. De docente zei dat ik ver beneden de vereiste standaard had gepresteerd. Zowel qua taal als qua wetenschappelijke niveau. Ik heb haar herhaaldelijk verzocht het essay te mogen corrigeren. Uiteindelijk kreeg ik 2 weken. Voor het eerst liep ik de bibliotheek in en liep op de eerste beste studente af en vroeg haar om hulp. Dat heeft ze gedaan, enorm goed, ze heeft me laten zien hoe ik in een bibliotheek te werk moest gaan en hoe ik een essay moest structureren. Deze studente werd een vriendin, en ik kreeg een voldoende voor mijn essay.
Ik herinner me ook eens tegen mijn ouders gelogen te hebben. Alleen reizen mocht ik niet, en ik wilde zo graag mee op een uitwisselingsprogramma naar Oslo. Toen heb ik maar gezegd dat een verplicht studie-onderdeel was. Ik kreeg toestemming van mijn ouders om deel te nemen aan het uitwisselingsprogramma naar Oslo.

Hoe ziet je carriere er uit, wat is je ambitie?
Ik begon bij de Rechtbank sector Vreemdelingendienst in Den Bosch, maar ik had niet zoveel succes. Ik had onvoldoende werkervaring om de functie buitengriffier goed te kunnen uitoefenen en op dat moment had ik nog geen bestuurlijke feeling, waardoor ik moeite had met het bestuderen van de dossiers. Vanuit de organisatie werd ik ook niet begeleid of opgeleid. Daarom heb ik afscheid genomen van deze functie en begon als medewerker bezwaar en beroep bij het UWV.
Bij het UWV werd ik goed opgeleid en begeleid. Ik functioneerde als medewerker bezwaar en beroep uitstekend. Helaas volgden er bezuinigingen en kon ik niet langer aanblijven. Ik zette mijn cv op monsterboard en werd door Yacht BV benaderd. Zij leveren interim-professionals. Ik begon opdrachten voor ze te doen (meestal overheid) en speelde ook een rol in de organisatie van Yacht BV zelf. Vanuit Yacht heb ik grote sprongen gemaakt in mijn loopbaan en ik kreeg de mogelijkheid om te investeren in mijn ontwikkeling. Snel ontwikkelde ik door van juriste naar senior juriste en mediator.
Naast mijn werk ben ik maatschappelijk betrokken. Sinds 2003 ben ik lid van D66. In 2010 heb ik op verzoek van D66 meegedaan aan de gemeenteraadverkiezing in Oosterhout. Sinds 2010 ben ik raadslid D66 in mijn gemeente Oosterhout. Het politieke leven past goed bij me. De combinatie van mijn werk als raadslid enerzijds en mijn werk als jurist in overheidsorganisaties anderzijds is een vruchtbare. Ervaring opgedaan in de ene positie helpt me bij het uitvoeren van de andere, en vice versa. Daarnaast ben ik persoonlijk ook enorm gegroeid, en nu beschouw ik mij eindelijk als “heel” persoon. Mijn man werkt en heeft zijn plek in dit land gevonden, onze kinderen voeden wij op met zowel Nederlandse als Hindoestaanse normen en waarden. Dat is heus een uitdaging, maar die ga ik graag aan.

“Ik heb eigenlijk 2 ambities. Ik wil een goede moeder zijn voor mijn kinderen. Daarnaast wil ik werk en politiek blijvend kunnen combineren”.


Ik heb twee ambities. Mijn eerste ambitie is om een goede moeder voor mijn kideren te zijn, en hun te helpen hun talenten te ontwikkelen. Mijn tweede ambitie is te kunnen blijven werken en maatschappelijk betrokken te zijn. Ik ambieer het beroep van een leidinggevende bij de (semi)overheid te kunnen uitoefenen. Gezien mijn projectervaring, expertise en deskundigheid meen ik als senior juriste thans voldoende bagage te hebben om de overstap te kunnen maken naar een functie van een directeur of afdelingshoofd.

Speelt Tilburg Law School een rol in je leven?
Zeer zeker. Ik werd door Tilburg Law School benaderd tijdens een van hun belcampagnes. Dan bellen studenten met alumni en praten ze bij over de Law School. Ze vragen dan ook om een financiele bijdrage. Een van de projecten in het fonds sprak me enorm aan. Het fonds ondersteunt namelijk ook buitenlandse studenten, met een scholarship, zodat ze hier een masterdiploma kunnen halen. Ik herinnerde mijn uitwisselingsprogramma naar Oslo. Het lijkt me de beste manier voor jonge mensen om zich in een vroeg stadium te ontwikkelen. Een vreemd land, een academische omgeving,echte uitdagingen. Ik hoop dat zij er daardoor niet zo lang als ik over doen om te ontdekken wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Ik ben blij dat ik genoeg drijfveer had om door te gaan, en ik hoop dat jonge mensen dat nog steeds hebben. Een beurs kan ze in ieder geval helpen om drijfveren in succes om te zetten!